Foto: Johannes Frandsen/IKON

Diakoni

Du som behöver prata, du som inte kan komma till kyrkan, du som vill få hjälp att komma till en gudstjänst, du är viktig för oss och vi uppmuntrar dig att kontakta oss.

Diakonigruppen är till för dig!

Du som behöver prata, du som inte kan komma till kyrkan, du som vill få hjälp att komma till en gudstjänst, du är viktig för oss och vi uppmuntrar dig att kontakta oss.

Altarblommor

Listan för skänkta altarblommor under hela året 2020 är redan full och vi är häpna och tacksamma över er alla som är så generösa att hjälpa till att smycka kyrkorummet. Som varje år skriver vi namnen på alla personer som har sponsrat en eller flera blombuketter på en tavla  som hänger i caféet.

Dessutom omnämns givarens namn vid början av varje gudstjänst. Blommorna kommer från en liten blomsteraffär nära St. Michaeliskyrkan och levereras varje fredag. Blommornas färg följer kyrkoårets kalender. Du som vill veta mera om kyrkoåret, gå in på Svenska kyrkans nationella hemsida, där du hittar all information för varje söndags tema, liturgiska färg, altardekoration, böner, bibeltexter m.m.:
www.svenskakyrkan.se/kyrkoaret

Kontakt: 
hamburg@svenskakyrkan.de 
tel: 040-3203 1404