Foto: ms

Gudstjänster

Vi firar gudstjänst söndagar kl. 11 och torsdagar kl. 19.

Torsdagar: Veckomässa kl. 19 (vi börjar igen den 16 september 2021)

Söndagar: Gudstjänst eller högmässa  kl. 11 (enligt hemsidans kalender)

Vi rekommenderar dig att anmäla ditt deltagande på hamburg@svenskakyrkan.se eller telefon 040-32031404 för att försäkra dig om plats.

Förgångna videogudstjänster eller onlinekonserter hittar du här under rubrik Webbgudstjänst/arkiv.

Att fira mässa med barn

Här kan du läsa om hur vi firar mässa med barn i Svenska Gustaf-Adolfs-kyrkan i Hamburg. Ladda ner lilla häftet här.

din blomma till altaret 2021

Foto: Margareta Schirmacher

Kalendern för altarblommorna år 2021 är nu fullbokat. En stor fin blombukett smycker altaret vid beställd datum.

Givarens namn tillkännages vid varje gudstjänst.
Kontakta Margareta Schirmacher på hamburg@svenskakyrkan.se för mer information. Vi tackar alla er som har donerat pengar för att smycka kyrkorummet!


Att fira gudstjänst i Gustaf-Adolfskyrkan i corona-tider - var god och läs våra regler!

Update 23 januari 2021 --- Ny regel för gudstjänstfirande

I enlighet med de senaste corona-direktiven kan vi fortsätta att fira gudstjänst i Gustaf-Adolfskyrkan, men kraven på det personliga skyddet höjs.
Det är inte längre tillräckligt att bära enkla textila munskydd.
Du är välkommen till gudstjänst med s k kirurgisk mask eller masker av typen N95, KN95 eller FFP2 (som kyrkoherden har på sig).
Beslutet träder i kraft omgående, men myndigheterna dröjer till 1 februari innan någon bötfälls för överträdelser.

Allmänna regler

Som församling ansluter oss till de riktlinjer som Nordkirche angett för gudstjänstfirande (kalendern längre ner). Sammanfattningsvis innebär det:

 FÖRE GUDSTJÄNSTEN:

• Vid minsta tecken på sjukdom (hosta, snuva, feber, kroppssmärtor mm) vill vi att du ska avstå från att komma till kyrkan.

• Vi kan aldrig garantera en infektionsfri miljö. Vi kommer inte att avvisa någon som kommer till kyrkan, såvida man inte uppvisar sjukdomssymptom eller visar nonchalans för de uppställda reglerna. Vi rekommenderar att den som tillhör de riskgrupper som definierats skall avstå från att komma till kyrkan för sin egen hälsas skull.

• Distans - Det måste finnas ett avstånd på två meter i alla riktningar mellan personer som deltar. Personer i samma hushåll kan sitta närmare varandra.

• Alla som deltar i gudstjänsten skall bära mun-nässkydd, ett enkelt av tvättbar textil räcker.

• Hygien – Vi bidrar till att alla deltagare skall kunna hålla god handhygien genom att vi håller toaletter tillgängliga för handtvätt med tvål och vatten (rekommenderas), och vi tillhandahåller även handsprit utanför kyrkorummet.

• Vi avstår helt från att handhälsa eller kramas.

• Vi måste be alla gudstjänstfirare att skriva sina kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer) i en liggare utanför kyrkorummet. Denna information används bara för att spåra eventuella framtida infektionskedjor. Listorna kommer att förstöras efter fyra veckor.

• Antalet deltagare begränsas av vårt fysiska utrymme i kyrkorummet till max 21 personer (något fler om gemensamma hushåll delar bänkplats) plus tjänstgörande präst, musiker, solist och kyrkvärd. Gudstjänstdeltagare måste vara medvetna om att gudstjänsten kan komma att spelas in eller streamas direkt via t ex Facebook.

UNDER GUDSTJÄNSTEN:

• Gudstjänsterna kommer att hållas kortare än normalt. Vanlig psalmsång kommer inte att förekomma i gudstjänsten. Personer som läser eller sjunger solo skall hålla ett avstånd på fyra meter till närmaste annan person.

• Inga psalmböcker kommer att delas ut.

• Då högmässa med nattvard firas får man full del av sakramentet även om man bara tar emot brödet. För den som vill ta del av vinet kommer särkalkar att finnas att tillgå. Präst kommer att iaktta särskild handhygien vid mässfirande.

EFTER GUDSTJÄNSTEN:

• Ingen kollekt kommer att tas upp under gudstjänsten. Vid utgången kommer kollektskål att finnas tillgänglig vid utgången för att församlingen ska kunna lämna sitt bidrag.

• Kyrkkaffe kommer att serveras utifrån de aktuella begränsningar som regelverket bjuder för caféverksamhet.

• Det är inte tillåtet att samlas före eller efter gudstjänsten i grupper utanför kyrkan.

PE/2020-05-13

 

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.