Kontakt

Besöks- och postadress:

Svenska Gustaf-Adolfskyrkan i Hamburg, Ditmar-Koel-Str. 36, DE-20459 Hamburg. Telefon: +49(40)32031404 hamburg@svenskakyrkan.se

Kontouppgifter:

IBAN DE30200505501226125373, BIC HASPDEHH 

"EINGANG" lades fritt

Öppettider

Café - Församlingsexpeditionen - Kyrkorummet

Hitta hit

Adress - Kommunikationer - Krissituation

Personal & kyrkoråd

Vi är ett arbetslag och ett kyrkoråd. Vi alla finns där för dig!

Café

Unser schwedisches Café hat donnerstags von 14-19 Uhr geöffnet. +++ Varmt välkomna på torsdagar kl. 14-19!

Diakoni

Du som behöver prata, du som inte kan komma till kyrkan, du som vill få hjälp att komma till en gudstjänst, du är viktig för oss och vi uppmuntrar dig att kontakta oss.

Bikt

Personliga samtal, själavård, bikt

Församlingsinstruktion i Hamburg

Fassaden av Svenska kyrkan i Hamburg Foto: ms

Under det gångna året har vi genom en decentraliserad process arbetat med våra långsiktiga mål, den så kallade församlingsinstruktionen, som slutgiltigt fastlades av kyrkoråd, rådet för Utlandskyrkan samt Visby stifts domkapitel under det gångna året. Den färdiga församlingsinstruktionen finner du här.