Foto: Magnus Aronson / IKON

Svenska kyrkan i Berlin

Välkommen hem! Svenska kyrkan i Berlin är en öppen kristen gemenskap med lokal närhet och global omsorg. Vi vill vara en kyrka både för bofasta svenskar och de svenskar som tillfälligt vistas i Berlin. Vi firar mässa varje onsdag och söndag, som vi även visar på YouTube. Vi finns här om du vill prata. Du är inte ensam även om du kanske är isolerad just nu. Vi är med dig och Gud är med dig - alltid.

Välkommen till kyrkan i höst! Vi får en comeback av torsdagslunchen som nu går under nytt namn: tisdagslunch! Öppna förskolan kommer tillbaka, delvis med nya tider, körerna är igång igen och så hoppas vi att basaren får bli av i år (26-28/11). Obs! Innan du kommer hit ber vi dig läsa igenom följande regler:

Inför söndagsmässor i höst

Vi firar mässorna inomhus. Alla är välkomna. Personer som är vaccinerade, testade negativt eller tillfrisknade (”3G”) kan sitta med mindre avstånd än de som inte är det. Detta gör det möjligt att fylla kyrkan med fler personer än tidigare. Om du inte är 3G eller vill sitta med större avstånd kommer ett begränsat antal platser erbjudas i kyrkan för detta. Mässan livesänds i församlingssalen där du kan sitta med större avstånd. Möjligheten att gå upp i kyrkan och ta emot nattvarden kommer självklart finnas för alla oavsett vilket rum du sitter i.

Alla måste ha munskydd inomhus när du inte sitter på din plats. Under psalmsång eller annan gemensam sång måste alla ha munskydd på sig.

Vid kyrkkaffet gäller 3G vid fika inomhus. Plats utomhus finns alltid!

I all övrig verksamhet gäller 3G-regeln
För församlingens övriga verksamhet, dvs. öppna förskolan, syföreningen, tisdagslunchen, alla körer, samt övriga event gäller 3G-regeln. Självklart stannar en hemma vid sjukdomskänsla. Detta är för allas säkerhet. Läs mer om reglerna här.

När livet är svårt kan det hjälpa att samtala med någon, vilket ofta känns mest naturligt på sitt modersmål. Sprid gärna vidare att du eller någon du känner är välkomman att kontakta någon av våra präster Pamela (Tfn 0173-19 233 24) och Oskar (Tfn 0173 19 233 26) för samtal. För präster är tron på Gud självklar, men du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende. Du får – men behöver inte – prata om Gud, läsa Bibeln eller be när du talar med en präst eller diakon. Kanske vill du bikta dig. Bikt innebär att du får ta emot Guds förlåtelse och du får hjälp att förlåta dig själv för något som tynger dig. Du kan få samtalsstöd via telefon, digitalt eller i ett möte. Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt.  Vill du vara anonym? Skriv ditt meddelande här så kan någon av våra präster svara dig.

NYHETSBREV

Så blir september i församlingen - körer, kräftskiva och kyrkoval (utkom den 31 augusti 2021) Läs här.

Så blir oktober i församlingen - Insamlingskonsert, kanelbullens dag och körstart (utkom den 27 september 2021). Läs här. 

Vi vill vara en församling som finns med i livets alla skiften. Dop, konfirmation, vigsel och begravning är självklara delar av vår verksamhet.

Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin