Meny

Svenska kyrkan i Berlin

Välkommen hem! Svenska kyrkan i Berlin är en öppen kristen gemenskap med lokal närhet och global omsorg. Vi vill vara en kyrka både för bofasta svenskar och de svenskar som tillfälligt vistas i Berlin. Just nu är vi en kyrka både på nätet och parken. Vi firar gudstjänster som vi visar på YouTube och Facebook. Vi finns här om du vill prata. Du är inte ensam även om du kanske är isolerad just nu. Vi är med dig och Gud är med dig - alltid.

NYHETSBREV

Nyhetsbrev

Hösten i kyrkan - mässor, kräftskiva och konsert 

Vi vill vara en församling som finns med i livets alla skiften. Dop, konfirmation, vigsel och begravning är självklara delar av vår verksamhet.

Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin