Meny

Svenska kyrkan i Berlin

Välkommen hem! Svenska kyrkan i Berlin är en öppen kristen gemenskap med lokal närhet och global omsorg. Vi vill vara en kyrka både för bofasta svenskar och de svenskar som tillfälligt vistas i Berlin. Just nu är vi en kyrka både på nätet och parken. Vi firar gudstjänster som vi visar på YouTube och Facebook. Vi finns här om du vill prata. Du är inte ensam även om du kanske är isolerad just nu. Vi är med dig och Gud är med dig - alltid.

Tackfesten uppskjuten

Alla fantastiska frivilliga som ställer upp som kyrkvärdar, i biblioteket, i caféet, på våra event, med att baka, med renovering m.m. är välkomna på tackfest ett nytt datum, nämligen onsdagen den 23 september efter Veckomässan. Detta blir alltså istället för den tackfesten som vi ursprungligen planerat i juni.

NYHETSBREV

Nyhetsbrev

”Är kyrkan stängd egentligen?” - Inte för parkgudstjänster, för torsdagsluncher och på nationaldagen!

Vi vill vara en församling som finns med i livets alla skiften. Dop, konfirmation, vigsel och begravning är självklara delar av vår verksamhet.

Svenska Victoriaförsamlingen i Berlin