Foto: gustaf hellsing /IKON

Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. För oss inom Svenska kyrkan i Berlin är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.  Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. 

GDPR - Medlem

Så här skyddar vi på Svenska kyrkan i Berlin Dina personuppgifter som medlem.

GDPR - Bilder

Vi använder ofta bilder på vår hemsida, i tryckt material och i sociala medier för att berätta både i text och bild om vår levande verksamhet. Så här hanterar vi bilder på Svenska kyrkan i Berlin.