Foto: Magnus Aronsson/IKON

Svenska Victoriaförsamlingens förskola

Vår förskola drivs av Svenska Victoriaförsamlingen, Svenska kyrkan i Berlin, med ekonomiskt stöd av Landesjugendamt. Här går barn som har minst en förälder som aktivt talar svenska eller ett annat skandinaviskt språk med barnet. Många av barnen kommer från bilinguala familjer som är fast bosatta här i Berlin. Andra familjer kommer från Sverige för att arbeta här under en tid och söker en svensk förskola.

Förskolan

Vi vill skapa en kreativ miljö för våra barn för att stimulera deras fantasi. Vi vill låta våra barn växa och växa upp till att bli starka, självsäkra och självbestämmande människor.

Kindergarten

Wir wollen ein kreatives Umfeld für unsere Kinder schaffen, um die Phantasie anzuregen. Wir wollen unsere Kinder wachsen lassen und sie dabei begleiten, zu starken, selbstbewussten und selbstbestimmten Menschen heranzuwachsen.