Foto: Magnus Aronsson/IKON

Svenska Victoriaförsamlingens förskola

Vår förskola drivs av Svenska Victoriaförsamlingen, Svenska kyrkan i Berlin, med ekonomiskt stöd av Landesjugendamt. Här går barn som har minst en förälder, som aktivt talar svenska eller ett annat skandinaviskt språk med barnet. Många av barnen kommer från bilinguala familjer som är fast bosatta här i Berlin. Andra familjer kommer från Sverige för att arbeta här under en tid och söker en svensk förskola.

Jenny Linder

Jenny Linder

Svenska kyrkan i Berlin

Förskollärare

Mer om Jenny Linder

Svensktalande / spricht Schwedisch

Amanda Larsson

Amanda Larsson

Svenska kyrkan i Berlin

Förskollärare

Mer om Amanda Larsson

Svensktalande / spricht Schwedisch

HÄR KAN DU LADDA NER ANMÄLAN TILL FÖRSKOLAN