Söndagsskola

vid de flesta högmässor!

Barn är alltid välkomna att fira gudstjänst. Små ben kan inte alltid sitta still lika länge som en vanlig gudstjänst varar och ibland kan det faktiskt vara svårt att hänga med i vad prästen egentligen pratar om.

Söndagsskolan kan vara sång, bön, skapande, lek och berättelser ur Bibeln. Här kan barnet fråga om det som verkar konstigt eller svårt att förstå. Under lekfulla former lär vi oss mer om kristen tro och hur vi ska vara mot varandra. Och har kul ihop!

En bit in i söndagsgudstjänsten går barnen ut tillsammans med söndagsskoleledaren. Innan gudstjänsten är slut kommer barnen tillbaka.

Våra volontärer Maj och Julia håller i programmet.