Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Musik och körer

Musiken i Victoriaförsamlingen är en stor och viktig del i våra gudstjänster och övrig verksamhet!

KYRKOKÖREN sjunger i församlingens gudstjänster men ger även egna konserter. Kören är en blandad kör; män och kvinnor i alla åldrar. Vi sjunger en blandad repertoar främst på svenska. 
Vi övar måndagkvällar kl 18:30 - 20:00 och  en gång i månaden har vi stjärnövning då vi inte bara sjunger utan även umgås över en bit mat i kyrkans café.

LUCIAKÖREN (från januari till oktober varje år Victorias Unga Röster) övar på
tisdagkvällar kl 19:00 - 20:30 och har naturligtvis sin storhetstid under oktober-december då kören medverkar vid flera luciaframträdanden och den årliga julbasaren.
Kören har även framträdanden tillsammans med Svenska skolans luciafirande och på andra evenemang i Berlin.
Under våren sjunger kören vårsånger och folkvisor.
Är du intresserad av att vara med; kontakta körledare Claes Sandström.

BARNKÖREN är för barn som fyllt 6 år. Vi sjunger tillsammans och finner glädjen i musiken på måndagar kl 14:30 - 15:15.Vi sjunger, dansar och leker musikens hjälp.
kontakta Claes Sandström om du vill vara med.

VALBORGSKÖREN är en projektkör som övar för att sjunga in våren på Valborgsmässoafton i kyrkans park.
Är du intresserad av att sjunga med? Kontakta Claes Sandström

GÄSTANDE KÖRER
Under året kommer många körer och solister på välkomna besök och sjunger eller spelar i gudstjänster eller i egna konserter.
Vill Du eller Din kör besöka oss?
Kontakta vår kyrkomusiker Claes Sandström under claes.sandstrom@svenskakyrkan.se eller telefon +49 30 86495912