Foto: Magnus Aronson / IKON

Musiken och körerna

Välkommen i höst

Berlin är en kulturstad med många begåvade människor. Svenska kyrkan vill vara en kulturell mötesplats där allt från amatörer till professionella kan delta. Församlingens olika körer är en viktig del av församlingen och har alltid plats för flera medlemmar.

Är du musiker eller sångare och vill bidra med din gåva under gudstjänsten eller på en konsert? Vi skapar plats för din medverkan. Piano och orgelackompanjemang finns. Vi försöker också sammanföra musiker och sångare för att bredda utbud och kontaktnät. I kyrkan har vi en flygel och en mindre orgel. Vi har också jembetrumma, cajun, elbas och gitarrer.

För mer information sofia.falk@svenskakyrkan.se

Kyrkokören 

består av ca 30 sångare som sjunger i tre eller fyra stämmor. Repertoaren spänner från klassisk kyrkomusik till olika genrer allt från folkmusik till gospel. Kören sjunger i gudstjänsten ca 1 gång i månaden. Framåt jul har vi en julkonsert och på våren blir det ett större körprojekt och körresa.

Vissa övningar kallar vi för stjärnövningar och då delas gemenskap genom ett gemensamt dukat buffébord efter körövningen.

Övning måndagar kl 18:30 - 20:00. Körstart i slutet av augusti.

Frågor och anmälan till sofia.falk@svenskakyrkan.se, 0173-515 0576 eller dyk bara upp.

Välkommen!

 

Victoriakören

består bl.a. av studenter, aupairer och andra sångsugna från ca. 19 år och uppåt. Vi sjunger 3-4-stämmigt. 

Kören sjunger regelbundet i gudstjänsten och har kördagar.  Höstens stora projekt är våra stora Luciakonserter och många Luciatåg. På våren åker vi på en körresa och har ett större körprojekt.Repertoaren spänner från klassisk kyrkomusik till olika genrer allt från folkmusik, gospel och pop. Vi har alltid en gemensam fikastund efter övningen. 

Övning onsdagar kl. 19:00-21:00. Körstart den 4 september.


Frågor och anmälan till sofia.falk@svenskakyrkan.se, 0173-515 0576 eller dyk bara upp.

Vokalensemblen

Denna kör ligger just nu på is. Men vi vill ändå gärna ha kontakt med körsångare på en högre nivå.

Kören vänder sig till dig som längtar efter utmaningar och att musicera på hög nivå.  Repertoaren har tyngdpunkten i den västerländska körtraditionen. Körerfarenhet och notläsning är ett krav. Begränsat antal platser och provsjungning. För provsjungningar kontakta Sofia Falk för att komma överens om en tid.

Barnkörer

Kyrkans barnkörer är en viktig del i församlingen. Barnen förväntas att vara med och sjunga på familjemässor och annat ca 3-4 gånger per termin. Givetvis går vi Luciatåg i december.

BARNKÖR I välkomnar alla barn som är i åldrarna 6-8 år (årskurs F-2 i svensk skola, dvs årskurs 1-3 klass i tysk skola). Vi sjunger med rösten och kroppen och själen och knoppen. Med hjälp av musiken så lär vi oss att följa en ledare och att fungera i grupp. Vi övar på att hitta vår egen röst och leker med sång och rytm.
Övning måndagar kl 14:50-15:30 uppe i kyrkan.

BARNKÖR II är en kör för barn i årskurs 3-6 (enligt tysk skolsystem årskurs 4-7). Vi jobbar vidare med våra röster, provar att sjunga i stämmor och lär oss mer om rytm och noter. 
Övning måndagar kl 15:30-16:15 uppe i kyrkan.

Anmäl ditt barn till en av barnkörerna genom att mejla sofia.falk@svenskakyrkan.se

Välkommen!

Är du intresserad av att vara med i någon av körerna, eller har du frågor, varmt välkommen att kontakta körledare sofia.falk@svenskakyrkan.se (mobil: 0173 515 05 76).

Övningar sker i kyrkan på Landhausstraße 26-28. 

GÄSTANDE KÖRER
Vill Du eller Din kör besöka oss? Klicka på länken!