Ge en gåva

Spende

Vi tar tacksamt emot Din gåva till församlingens arbete, altarblommor eller musikverksamheten.

Vill Du ge en gåva till minne av någon eller ett speciellt tillfälle så märk din överföring med "Spende" och det Du vill uppmärksamma.

Du kan ge Din gåva via Swish på nr: 1231674738 

eller genom att föra över pengar till följande konton:

Commerzbank
Schwedische Victoria-Gemeinde e.V.
IBAN  DE87100800000433350000
BIC  DRESDEFF100

NORDEA
Svenska kyrkan i Berlin
Kontonr 55870-0
IBAN SE3295000099603400558700

Vi kan ge ett sk "Spendenquittung" för Din deklaration. Understiger gåvan 200 euro behöver den tyska skattemyndigheten ingen Spendenquittung utan accepterar ett kvitto eller en överföringsbekräftelse.

Bei eine Geldspende, können wir eine Zuwendungsbestätigung ausstellen. 
Auf eine Zuwendungsbestätigung der Gemeinde kann verzichtet werden, wenn die Zuwendung 200 Euro nicht übersteigt. Die Finanzämter erkennen den Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung des Kreditinstituts als Spendenquittung an.