Foto: Jim Elfström /Ikon

Livets gudstjänster

Dop ∙ Konfirmation ∙ Vigsel ∙ Begravning

Livskällan - Dop

”Gud har en famn, en stor, stor famn, och där han sluter in vart barn som döps i Jesu namn. Han säger: Du är min.”(Sv. psalm 381:1)

Brudbar som håller varandras händer

Vigsel och bröllop i Berlin

”Gud är gränslös i sin kärlek, i sin skaparfantasi. Fågelns dun och solens kärna är hans verk och så är vi. När det mörknar över jorden när det skymmer i vårt hus skaparkraft vill Herren ge oss, mod och lust att tända ljus.” (Sv. Psalm 411:2)

Livsslutet - Begravning

”Som liljan på sin äng, om fågeln högt i skyn, som stjärnan i sin rymd, så är jag till i dig. Du mäter alla mina år, du räknar mina huvudhår. Jag växer i din närhets land, du bär mig i din hand. ” (Sv. Psalm 798:1)