Foto: Amanda Gasser

Kollekt och donationer

Tack för att du bidrar till att Svenska kyrkan finns kvar i Berlin

Tack vare dig kan Svenska kyrkan i Berlin finnas kvar. Vi finns här när du eller din kompis behöver prata med någon som har tystnadsplikt. Vi finns här som gemenskap. Församlingen har förutom det religiösa och kyrkliga arbetet också känt sig ansvarig för att värna, vårda och erbjuda svenskt språk, svenska traditioner och svensk kultur. Vi tar fasta på Svenska kyrkan i utlandets slogan att vara: Som hemma fast utomlands.

Församlingen erhåller visst stöd från Svenska kyrkan i Sverige genom att de betalar lönerna för våra präster.

Du kan bidra på många sätt i församlingen. Att ge en ekonomisk gåva är något av de mest avgörande saker för att kyrkan ska kunna överleva. 

Du kan donera genom att swisha, eller överföra. Du kan även bli stödmedlem, läs mer om det här.

Swishnummer för donationer/kollekt: 123 16 74 738

Bankkonto: Commerzbank
Schwedische Victoria-Gemeinde e.V.
IBAN  DE87100800000433350000
Ange ”Spende” eller en önskad verksamhet som ändamål.

Ett stort tack för ditt bidrag!