Svenska Kyrkan San Francisco
Foto: Linnea Norberg

Svenska kyrkan San Francisco

Svenska kyrkan i San Francisco håller till i Norska Sjömanskyrkans lokaler, med ett fantastiskt läge mellan Fisherman’s Wharf och Lombard Street. Kom gärna in och hälsa på och titta runt på vår hemsida för mer information.   

Här finns länk till alla våra inspelade digitala gudstjänster. Vi hoppas att de digitala gudstjänsterna kan vara ett bra komplement nu när många människor inte kan ta sig till kyrkan på grund av Covid-19. Senaste från 29:e  november, den 1:advent, med Brandon Peck och Therese Brewitz som sjunger klassiska adventspsalmer såsom Bereden väg för Herran och Hosianna Davids Son.

Digitala gudstjänster

Här finns länk till alla våra inspelade digitala gudstjänster. Vi hoppas att de digitala gudstjänsterna kan vara ett bra komplement nu när många människor inte kan ta sig till kyrkan på grund av Covid-19. Senaste från 29:e november, den 1:advent, med Brandon Peck och Therese Brewitz som sjunger klassiska adventspsalmer såsom Bereden väg för Herran och Hosianna Davids Son.

Varje onsdag kommer någon av församlingens präster reflektera kring ett bibelord som knyter an till helgens texter och dela med sig av sina funderingar och tankar i en kortare film.

Dagens bibelord

Varje onsdag kommer någon av församlingens präster reflektera kring ett bibelord som knyter an till helgens texter och dela med sig av sina funderingar och tankar i en kortare film.

Den 13:e december firar vi adventsgudstjänst i San Francisco, inomhus utifrån rådande restriktioner. På grund av det rådande läget i the Bay Area med covid-19 kommer gudstjänster även att filmas och läggas ut på sociala medier, YouTube och hemsida.

Adventsgudstjänst 13:e december kl 11.00 och 13.00

Den 13:e december firar vi adventsgudstjänst i San Francisco, inomhus utifrån rådande restriktioner. På grund av det rådande läget i the Bay Area med covid-19 kommer gudstjänster även att filmas och läggas ut på sociala medier, YouTube och hemsida.

Vill du samtala om tro och andlighet en gång i veckan?Vi börjar med att tala om frälsarkransen.  Frälsarkransen utvecklades av biskop Martin Lönnebo. Den är till för att hjälpa nutidens människor i alla åldrar att ta steg mot sitt inre med hjälp av bönen. Följ med på Zoom varannan söndag kl 18.00. Nästa träff 13:e december.

Zoom-träffar: Vår tro

Vill du samtala om tro och andlighet en gång i veckan?Vi börjar med att tala om frälsarkransen. Frälsarkransen utvecklades av biskop Martin Lönnebo. Den är till för att hjälpa nutidens människor i alla åldrar att ta steg mot sitt inre med hjälp av bönen. Följ med på Zoom varannan söndag kl 18.00. Nästa träff 13:e december.

Konfirmationen handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar om livet och allt som livet rymmer: dig och kompisarna, kärleken och tron, Jesus, orättvisorna och Gud.  Konfirmera dig med oss under våren 2021. Informationsträff för intresserade i december.

Konfirmationsundervisning

Konfirmationen handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar om livet och allt som livet rymmer: dig och kompisarna, kärleken och tron, Jesus, orättvisorna och Gud. Konfirmera dig med oss under våren 2021. Informationsträff för intresserade i december.

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete. Församlingens präst  finns till hands om du till exempel behöver tala med någon eller vill få hembesök.

Diakoni/samtal & stöd

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete. Församlingens präst finns till hands om du till exempel behöver tala med någon eller vill få hembesök.

Händer som håller i varandra

Medlemskap

Din närvaro och ditt medlemskap bidrar till verksamheten och gemenskapen i Svenska kyrkan San Francisco. Tack för ditt stöd!

Med hjälp av din donation kan vi bedriva kyrkans verksamhet och bygga vidare på församlingen. Varmt tack för ditt stöd!

Skänk en gåva

Med hjälp av din donation kan vi bedriva kyrkans verksamhet och bygga vidare på församlingen. Varmt tack för ditt stöd!

Mamma håller bebis under ett dop.

Dop

Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet. Dopet är en gåva. I dopgudstjänsten, liksom i alla gudstjänster, sägs Guds välsignelse.

Brudparet står på balkongen

Vigsel/Bröllop

Svenska kyrkan erbjuder möjlighet till vigsel på svenska här i Kalifornien. Möjligheten till vigsel gäller både brudpar från Sverige och amerikanska par med anknytning till Sverige.

Information gällande Corona-viruset!

Vi övervakar den allvarliga situationen i hela världen och våra böner går ut till alla som drabbas av eller är oroliga för att få Corona-viruset. Vi tar vårt ansvar gentemot svenskar, norrmän och våra andra medmänniskor i norra Kalifornien på allvar.

För att försäkra att vi undviker smittspridning har den norska sjömanskyrkan tillsammans med Svenska Kyrkan i San Francisco beslutat att ta följande steg under denna tid:

• Kyrkan börjar nu ha öppet i begränsad skala (25 % kapacitet). Norska kyrkan har öppet på lördag från kl 12.00 för gröt och samvaro.
• Vi kommer att fokusera våra resurser på:

• Utökad och systematisk telefonkontakt med medlemmar i församlingen. Vi försöker nu att nå alla medlemmar via telefon eller mejl.
• Stödja de som står i karantän, är sjuka eller är bekymrade över att få viruset
• Stödja och hjälpa studenter i behov
• Svenska turister som behöver hjälp, råd och rådgivning
• Kommunikation och engagemang via sociala medier, e-post och andra kanaler

Vi kommer under hösten börja erbjuda gudstjänster för begränsat antal, med föranmälan. Vid intresse kontakta sanfrancisco@svenskakyrkan.se. I San Francisco kan vi ha inomhusgudstjänst med 25% kapacitet. Vi kommer även fortsätta med inspelade gudstjänster, andakter, samt digitala träffar.

Vi finns här för dig. Tveka inte att nå ut!

Kristin: kristin.hamren@svenskakyrkan.s, 925-357-7145
sanfrancisco@svenskakyrkan.se

Brandon: brandon.peck@svenskakyrkan.se

Du kan även nå vår nya präst Joakim Schröder, som befinner sig i Sverige tills hans visum beviljats, via epost joakim.schroder@svenskakyrkan.se
----------------------------------------------------------------------------

Corona Virus Update!
We are monitoring the serious situation across the world and our prayers go out to everyone who is affected by, or is concerned about contracting the Corona virus. We take our responsibility to Swedes, Norwegians and our other Northern California stakeholders very seriously.

Out of an abundance of care the Norwegian Seaman’s Church together with the Church of Sweden in San Francisco has decided to take the following steps during this time:

• The church will start to be open with restrictions. 
• We will focus our resources on:

• Extended and systematic phone contact with members of the congregants. We are trying to reach all our members through phone or mail.
• Supporting those quarantined, ill, or concerned about contracting the virus
• Supporting and helping displaced students
• Norwegian and Swedish tourists needing help, advice and counseling
• Communication and engagement via social media, email, and other channels.

Every second Sunday of the month we will have church service in San Francisco. If you are intrested let us know!

We are here for you. Please do not hesitate to reach out!

Kristin: kristin.hamren@svenskakyrkan.s, 925-357-7145
sanfrancisco@svenskakyrkan.se

Brandon: brandon.peck@svenskakyrkan.se

You can reach our new priest in Sweden, Joakim Schröder, by email joakim.schroder@svenskakyrkan.se

Blessings!