Svenska Kyrkan San Francisco
Foto: Linnea Norberg

Svenska kyrkan San Francisco

Svenska kyrkan i San Francisco håller till i Norska Sjömanskyrkans lokaler, med ett fantastiskt läge mellan Fisherman’s Wharf och Lombard Street. Kom gärna in och hälsa på och titta runt på vår hemsida för mer information.   

Lördagkvällar klockan 18.00. Helgens tema Prövningens stund.

Helgmålsbön: En stunds stillhet inför helgen

Lördagkvällar klockan 18.00. Helgens tema Prövningens stund.

Lyssna på föreläsningen här.

Luthers predikan: "Två slags rättfärdigheter"

Lyssna på föreläsningen här.

Svensk samtalsgrupp varannan torsdag. Första träffen 25 februari kl. 19.00

Svenskcafe

Svensk samtalsgrupp varannan torsdag. Första träffen 25 februari kl. 19.00

Här finns länk till alla våra inspelade digitala gudstjänster. Vi hoppas att de digitala gudstjänsterna kan vara ett bra komplement nu när många människor inte kan ta sig till kyrkan på grund av Covid-19. Senaste gudstjänsten är från Fastlagssöndagen den 14:e februari med tema Kärlekens väg.

Digitala gudstjänster

Här finns länk till alla våra inspelade digitala gudstjänster. Vi hoppas att de digitala gudstjänsterna kan vara ett bra komplement nu när många människor inte kan ta sig till kyrkan på grund av Covid-19. Senaste gudstjänsten är från Fastlagssöndagen den 14:e februari med tema Kärlekens väg.

Den 14:e  mars firar vi gudstjänst i San Francisco. Vi hoppas kunna fira denna gemensamt i kyrkan samt att du kan följa gudstjänsten direkt via Facebook live eller se den senare i inspelad version på vår hemsida, Facebook och Instagram.

Gudstjänst 14 mars kl 11 via Facebook live och i kyrkan

Den 14:e mars firar vi gudstjänst i San Francisco. Vi hoppas kunna fira denna gemensamt i kyrkan samt att du kan följa gudstjänsten direkt via Facebook live eller se den senare i inspelad version på vår hemsida, Facebook och Instagram.

Konfirmationen handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar om livet och allt som livet rymmer: dig och kompisarna, kärleken och tron, Jesus, orättvisorna och Gud.  Konfirmera dig med oss under våren 2021.  Just nu sker undervisningen via zoom.

Konfirmationsundervisning

Konfirmationen handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar om livet och allt som livet rymmer: dig och kompisarna, kärleken och tron, Jesus, orättvisorna och Gud. Konfirmera dig med oss under våren 2021. Just nu sker undervisningen via zoom.

Mamma håller bebis under ett dop.

Dop

Vi behöver inte prestera något eller vara på något speciellt sätt för att ta emot dopet. Dopet är en gåva. I dopgudstjänsten, liksom i alla gudstjänster, sägs Guds välsignelse.

Brudparet står på balkongen

Vigsel/Bröllop

Svenska kyrkan erbjuder möjlighet till vigsel på svenska här i Kalifornien. Möjligheten till vigsel gäller både brudpar från Sverige och amerikanska par med anknytning till Sverige.

Händer som håller i varandra

Medlemskap

Din närvaro och ditt medlemskap bidrar till verksamheten och gemenskapen i Svenska kyrkan San Francisco. Tack för ditt stöd!

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete. Församlingens präst  finns till hands om du till exempel behöver tala med någon eller vill få hembesök.

Diakoni/samtal & stöd

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete. Församlingens präst finns till hands om du till exempel behöver tala med någon eller vill få hembesök.

Information gällande Corona-viruset!

Vi övervakar den allvarliga situationen i hela världen och våra böner går ut till alla som drabbas av eller är oroliga för att få Corona-viruset. Vi tar vårt ansvar gentemot svenskar, norrmän och våra andra medmänniskor i norra Kalifornien på allvar.

För att försäkra att vi undviker smittspridning har den norska sjömanskyrkan tillsammans med Svenska Kyrkan i San Francisco beslutat att ta följande steg under denna tid:

• Kyrkan börjar nu ha öppet i begränsad skala (25 % kapacitet). Norska kyrkan har öppet på lördag från kl 12.00 för gröt och samvaro.
• Vi kommer att fokusera våra resurser på:

• Utökad och systematisk telefonkontakt med medlemmar i församlingen. Vi försöker nu att nå alla medlemmar via telefon eller mejl.
• Stödja de som står i karantän, är sjuka eller är bekymrade över att få viruset
• Stödja och hjälpa studenter i behov
• Svenska turister som behöver hjälp, råd och rådgivning
• Kommunikation och engagemang via sociala medier, e-post och andra kanaler

Vi kommer under hösten börja erbjuda gudstjänster för begränsat antal, med föranmälan. Vid intresse kontakta sanfrancisco@svenskakyrkan.se. I San Francisco kan vi ha inomhusgudstjänst med 25% kapacitet. Vi kommer även fortsätta med inspelade gudstjänster, andakter, samt digitala träffar.

Vi finns här för dig. Tveka inte att nå ut!

Kristin: kristin.hamren@svenskakyrkan.s, 925-357-7145
sanfrancisco@svenskakyrkan.se

Brandon: brandon.peck@svenskakyrkan.se

Du kan även nå vår nya präst Joakim Schröder, som befinner sig i Sverige tills hans visum beviljats, via epost joakim.schroder@svenskakyrkan.se
----------------------------------------------------------------------------

Corona Virus Update!
We are monitoring the serious situation across the world and our prayers go out to everyone who is affected by, or is concerned about contracting the Corona virus. We take our responsibility to Swedes, Norwegians and our other Northern California stakeholders very seriously.

Out of an abundance of care the Norwegian Seaman’s Church together with the Church of Sweden in San Francisco has decided to take the following steps during this time:

• The church will start to be open with restrictions. 
• We will focus our resources on:

• Extended and systematic phone contact with members of the congregants. We are trying to reach all our members through phone or mail.
• Supporting those quarantined, ill, or concerned about contracting the virus
• Supporting and helping displaced students
• Norwegian and Swedish tourists needing help, advice and counseling
• Communication and engagement via social media, email, and other channels.

Every second Sunday of the month we will have church service in San Francisco. If you are intrested let us know!

We are here for you. Please do not hesitate to reach out!

Kristin: kristin.hamren@svenskakyrkan.s, 925-357-7145
sanfrancisco@svenskakyrkan.se

Brandon: brandon.peck@svenskakyrkan.se

You can reach our new priest in Sweden, Joakim Schröder, by email joakim.schroder@svenskakyrkan.se

Blessings!