Meny

Svenska kyrkan San Francisco

Svenska kyrkan i San Francisco håller till i Norska Sjömanskyrkans lokaler, med ett fantastiskt läge mellan Fisherman’s Wharf och Lombard Street. Kom gärna in och hälsa på och titta runt på vår hemsida för mer information.   

Information gällande Corona-viruset!

Vi övervakar den allvarliga situationen i hela världen och våra böner går ut till alla som drabbas av eller är oroliga för att få Corona-viruset. Vi tar vårt ansvar gentemot svenskar, norrmän och våra andra medmänniskor i norra Kalifornien på allvar.

För att försäkra att vi undviker smittspridning har den norska sjömanskyrkan tillsammans med Svenska Kyrkan i San Francisco beslutat att ta följande steg under denna tid:

• Kyrkan är stängd för regelbundna, spontana besök, men vi välkomnar alla som behöver vår hjälp. Ingen oro är för stor. Vill du komma till kyrkan för bön, ljuständning eller bara för att ta ett samtal över en kopp kaffe, hör av dig så ordnar vi det.
• Vi kommer att fokusera våra resurser på:

• Utökad och systematisk telefonkontakt med medlemmar i församlingen. Vi försöker nu att nå alla medlemmar via telefon eller mejl.
• Stödja de som står i karantän, är sjuka eller är bekymrade över att få viruset
• Stödja och hjälpa studenter i behov
• Norska och svenska turister som behöver hjälp, råd och rådgivning
• Kommunikation och engagemang via sociala medier, e-post och andra kanaler

Vi kommer under hösten börja erbjuda utomhusgudstjänster för begränsat antal, med föranmälan. Vid intresse kontakta sanfrancisco@svenskakyrkan.se. När vi får möjlighet kommer vi att börja ha gudstjänster inomhus samt andra aktiviteter vid kyrkan.

Vi finns här för dig. Tveka inte att nå ut!

Kristin: kristin.hamren@svenskakyrkan.s, 925-357-7145
sanfrancisco@svenskakyrkan.se

Du kan även nå vår nya präst Joakim Schröder, som befinner sig i Sverige tills hans visum beviljats, via epost joakim.schroder@svenskakyrkan.se
----------------------------------------------------------------------------

Corona Virus Update!
We are monitoring the serious situation across the world and our prayers go out to everyone who is affected by, or is concerned about contracting the Corona virus. We take our responsibility to Swedes, Norwegians and our other Northern California stakeholders very seriously.

Out of an abundance of care the Norwegian Seaman’s Church together with the Church of Sweden in San Francisco has decided to take the following steps during this time:

• The church will be closed for regular visits, however, we do welcome anyone who needs our help. No concern is too small. You can come to the church for prayer or to just have a chat over a cup of coffee. Just let us know!
• We will focus our resources on:

• Extended and systematic phone contact with members of the congregants. We are trying to reach all our members through phone or mail.
• Supporting those quarantined, ill, or concerned about contracting the virus
• Supporting and helping displaced students
• Norwegian and Swedish tourists needing help, advice and counseling
• Communication and engagement via social media, email, and other channels.

This fall we will start with outdoor church services. If you are intrested let us know. As soon as we are allowed we will start having indoor services at the church as well as other activities.

We are here for you. Please do not hesitate to reach out!

Kristin: kristin.hamren@svenskakyrkan.s, 925-357-7145
sanfrancisco@svenskakyrkan.se

You can reach our new priest in Sweden, Joakim Schröder, by email joakim.schroder@svenskakyrkan.se

Blessings!