Meny

Svenska kyrkan San Francisco

Svenska kyrkan i San Francisco håller till i Norska Sjömanskyrkans lokaler, med ett fantastiskt läge mellan Fisherman’s Wharf och Lombard Street. Kom gärna in och hälsa på och titta runt på vår hemsida för mer information.   

Information gällande Corona-viruset!

Vi övervakar den allvarliga situationen i hela världen och våra böner går ut till alla som drabbas av eller är oroliga för att få Corona-viruset. Vi tar vårt ansvar gentemot svenskar, norrmän och våra andra medmänniskor i norra Kalifornien på allvar.

För att försäkra att vi undviker smittspridning har den norska sjömanskyrkan tillsammans med Svenska Kyrkan i San Francisco beslutat att ta följande steg under de kommande veckorna:

• Alla tjänster och evenemang avbryts tom slutet av juni
• Kyrkan är stängd för regelbundna besök, men vi välkomnar alla som behöver vår hjälp. Ingen oro är för stor.
• Vi kommer att fokusera våra resurser på:

• Utökad och systematisk telefonkontakt med medlemmar i församlingen. Vi försöker nu att nå alla medlemmar via telefon eller mejl.
• Stödja de som står i karantän, är sjuka eller är bekymrade över att få viruset
• Stödja och hjälpa studenter i behov
• Norska och svenska turister som behöver hjälp, råd och rådgivning
• Kommunikation och engagemang via sociala medier, e-post och andra kanaler

Vi finns här för dig. Tveka inte att nå ut!

Kristin: kristin.hamren@svenskakyrkan.s, 925-357-7145
sanfrancisco@svenskakyrkan.se
----------------------------------------------------------------------------

Corona Virus Update!
We are monitoring the serious situation across the world and our prayers go out to everyone who is affected by, or is concerned about contracting the Corona virus. We take our responsibility to Swedes, Norwegians and our other Northern California stakeholders very seriously.


Out of an abundance of care the Norwegian Seaman’s Church together with the Church of Sweden in San Francisco has decided to take the following steps over the next few weeks:

• All services and events are cancelled for until the end of June
• The church will be closed for regular visits, however, we do welcome anyone who needs our help. No concern is too small.
• We will focus our resources on:

• Extended and systematic phone contact with members of the congregants. We are trying to reach all our members through phone or mail.
• Supporting those quarantined, ill, or concerned about contracting the virus
• Supporting and helping displaced students
• Norwegian and Swedish tourists needing help, advice and counseling
• Communication and engagement via social media, email, and other channels.

We are here for you. Please do not hesitate to reach out!

Kristin: kristin.hamren@svenskakyrkan.s, 925-357-7145
sanfrancisco@svenskakyrkan.se

Blessings!