Brudparet står på balkongen
Foto: Åsa Sjöberg

Vigsel/Bröllop

Svenska kyrkan erbjuder möjlighet till vigsel på svenska här i Kalifornien. Möjligheten till vigsel gäller både brudpar från Sverige och amerikanska par med anknytning till Sverige.

Om att gifta sig i Svenska kyrkan San Francisco

Svenska kyrkan i San Francisco har vigselrätt enligt amerikansk lag, vilket innebär att svenska medborgare kan ingå äktenskap enligt Svenska kyrkans ordning och amerikansk lag. Vigseln är juridiskt giltig överallt. För svenska brudpar gäller att minst en av er måste vara medlem i Svenska kyrkan för att ni ska kunna vigas.
 
Hur bokar ni er vigsel?
Kontakta oss via mail, sanfrancisco@svenskakyrkan.se, eller ring på tel, +1 415 632 8504.

Vad kostar det?
Svenska kyrkan i San Francisco tar ut en avgift som ungefär motsvarar vad det kostar att gifta sig i en annan församling än sin egen. I Sverige clearas dessa kostnader mellan de olika församlingarna, men utlandskyrkorna är tyvärr inte med i detta clearingsystem och måste därför ta ut avgiften direkt av brudparen.

Avgiften för vigsel i kyrkan är $600. Vigsel utanför kyrkan kostar $700.

Betalning
Du kan betala med kreditkort genom att följa denna länk och fylla i det korrekta beloppet i den tomma rutan som heter "Donation amount."

Det går även bra att betala kontant eller med check utställd på Church of Sweden San Francisco.

Med er avgift stöder ni Svenska kyrkans verksamhet i San Francisco.

VILKA HANDLINGAR KRÄVS?
Svenska brudpar behöver ha med sig en vigselblankett från den svenska hemförsamlingen. Vigselblankett erhålles från pastorsexpeditionen på hemorten.

Man behöver inte längre skaffa hindersprövning eller vigselintyg från Skatteverket. Däremot vill vi ha "Vigselblankett" från er hemförsamling i Sverige. En av er måste vara medlem i Svenska kyrkan i Sverige för att ni ska kunna vigas hos oss.

Vi vill också att ni har med er ett personbevis på engelska. Det får man från Skatteverket.

För samtliga brudpar krävs en California Marriage License. Den söks hos County Registrar och kan även beställas online via deras hemsida: http://sfgov.org/countyclerk/marriage-license-and-civilcommitment-ceremony-online-reservations. Kostnaden uppgår till cirka USD 100 och  båda parter måste personligen närvara hos County Clerk i City Hall när Marriage License utfärdas. 

Marriage License utfärdas omgående och är giltig i 90 dagar. Vid besöket på City Hall skall ni ta med er en giltigt ID-handling, tex. svenskt pass. I vissa fall (t ex vid en nyligen genomförd skilsmässa) krävs ytterligare dokumentation.

 Mer information finns på San Francisco County Registrar's hemsida: http://sfgov.org/countyclerk/marriage-general-information

REGISTRERING AV VIGSELN I SVERIGE

Efter vigseln skriver prästen och vittnen under er Marriage License och sedan lämnas originalet till County Clerk City Hall.  Det görs vanligtvis av oss. 

På County Clerk City Hall kommer ett Marriage Certificate att utfärdas.

Efter ca 10 dagar skall ni beställa en kopia av Marriage Certificate från County Clerk. Att beställa Marriage Certificat sker på olika sätt beroende på var man tog ut sin Marriage License.

Om man besöker City Hall San Francisco gäller följande: För att kunna få ut sitt Marriage Certificat måste man ha ett "Sworn Statement" undertecknat och stämplat av en Notary Public. Det ordnar ni enklast i direkt anslutning till er vigsel. Blankett för detta (Application for certified copy of a non-confidentiel marriage certificate) finns hos County Clerk och hos oss i kyrkan.

Ni går sedan med den ifyllda ansökan till en Notary Public (finns nära kyrkan) för undertecknande och stämpling. 

Detta är en viktig förutsättning för att få en kopia  av Marriage certificate från City Hall SF hemsänd.

Om ni tar ut Marrigae Licensens på någon annan plats kom ihåg att fråga om vad som krävs för att få en kopia av Marriage Certificat.  

Låter det komplicerat? Vi hjälper er!

Kopian av det amerikanska vigselbeviset lämnas sedan av brudparet till svenska Skatteverket för registrering av vigseln i Sverige.

Vigselblankett skickas av oss till er hemförsamling. 

DET PRAKTISKA

Efter att bokning av vigsel skett kommer präst ta kontakt för att boka in vigselsamtal vilket kan ske online via Skype eller Facetime eller personligen när ni är på plats.

Prästen kommer även att hjälpa till med kontakter till eventuella musiker som kan närvara under vigseln samt fotograf.

 

Ett välsignat bröllop

Att gifta sig kyrkligt eller borgerligt har samma värde inför lagen, men en kyrklig vigsel består av en gudstjänst med många symboler. I Guds och alla vittnens närvaro lovar ni varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Tillsammans ber vi Gud att välsigna ert äktenskap och hjälpa er genom de svårigheter ni kommer att möta i livet.

Alla är välkomna att fira sitt bröllop i Svenska kyrkan, men minst en av er behöver vara eller bli medlem i Svenska kyrkan. Det är inget hinder om den andra tillhör en annan kyrka eller religion.