Brudparet står på balkongen
Foto: Åsa Sjöberg

Vigsel

Svenska kyrkan erbjuder möjlighet till vigsel på svenska här i Kalifornien. Möjligheten till vigsel gäller både brudpar från Sverige och amerikanska par med anknytning till Sverige. Gift dig i kyrkan med den vackraste utsikten över Golden Gate bron och San Francisco Bay! Det blir en oförglömlig dag i kärlekens tecken!

Om att gifta sig i Svenska kyrkan San Francisco

Svenska kyrkan i San Francisco har vigselrätt enligt amerikansk lag, vilket innebär att svenska medborgare kan ingå äktenskap enligt Svenska kyrkans ordning och amerikansk lag. Vigseln är juridiskt giltig överallt. För svenska brudpar gäller att minst en av er måste vara medlem i Svenska kyrkan för att ni ska kunna vigas.
 
Hur bokar ni er vigsel?
Kontakta oss via mail, sanfrancisco@svenskakyrkan.se, eller ring på tel, +1 415 632 8504.

Vad kostar det?
Svenska kyrkan i San Francisco tar ut en avgift som ungefär motsvarar vad det kostar att gifta sig i en annan församling än sin egen. I Sverige clearas dessa kostnader mellan de olika församlingarna, men utlandskyrkorna är tyvärr inte med i detta clearingsystem och måste därför ta ut avgiften direkt av brudparen.

Avgiften för vigsel i kyrkan är $650. Vigsel utanför kyrkan kostar $700.

Betalning
Du kan betala med kreditkort genom att följa denna länk och fylla i det korrekta beloppet i den tomma rutan som heter "Donation amount."

Det går även bra att betala kontant eller med check utställd på Church of Sweden San Francisco.

Med er avgift stöder ni Svenska kyrkans verksamhet i San Francisco.

DET PRAKTISKA

Efter att bokning av vigsel skett kommer präst ta kontakt för att boka in vigselsamtal vilket kan ske online via Skype eller Facetime eller personligen när ni är på plats.

Prästen kommer även att hjälpa till med kontakter till eventuella musiker som kan närvara under vigseln samt fotograf.

 

Vigselhandlingar och registrering

All info behöver för att genomför vigsel i Kalifornien och registrera den i Sverige.

Ett välsignat bröllop

Att gifta sig kyrkligt eller borgerligt har samma värde inför lagen, men en kyrklig vigsel består av en gudstjänst med många symboler. I Guds och alla vittnens närvaro lovar ni varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Tillsammans ber vi Gud att välsigna ert äktenskap och hjälpa er genom de svårigheter ni kommer att möta i livet.

Alla är välkomna att fira sitt bröllop i Svenska kyrkan, men minst en av er behöver vara eller bli medlem i Svenska kyrkan. Det är inget hinder om den andra tillhör en annan kyrka eller religion.