Volontäruppdrag i Svenska kyrkan San Francisco

Din insats behövs i kyrkan och du kan bidra på många sätt.

Det är vi tillsammans som gör en levande kyrka och församling.
Svenska kyrkans verksamhet byggs till stor del upp av anställda och av kyrkoråd. Men, för att vara en levande församling och för att kunna bedriva en innehållsrik verksamhet behövs församlingsmedlemmars engagemang och hjälp av frivilliga!

Personalen och kyrkorådet är mycket glada över alla frivilliga som ger av sin tid och kraft för att göra Svenska kyrkan i San Francisco till en mötesplats för alla.

Vill du hjälpa till med något i kyrkan, hör av dig till oss. (+1) 415 632-8504 eller till sanfrancisco@svenskakyrkan.se.

VOLONTÄRER FRÅN SVERIGE
Regler för volontärarbete har ändrats i USA de senaste åren. För att vara volontär här behöver du ansöka om ett särskilt visum om det inte ingår i ens arbets- eller studentvisum. Turistvisum är inte tillräckligt för utföra organiserade volontärsysslor. Du har inte heller tillstånd att ta emot någon lön från församlingen eftersom du inte har arbetsvisum. Därför kan vi tyvärr inte ta emot volontärer/praktikanter från Sverige.

FÖRSLAG PÅ VOLONTÄRUPPGIFTER I KYRKAN

Baka bullar/saffransbröd
Du kan baka i kyrkans kök eller baka hemma och ta med dig till kyrkan. Vi kan använda dem till våra aktiviteter och sälja på basar.

Blommor
Köp blommor till kyrkans kapell för att ha på altaret under gudstjänster. 

Kyrkkaffe
Baka kaffebröd och ta med kaffe till kyrkkaffet. Var ansvarig för kyrkkaffet en specifik gudstjänst om året. Hjälpa till med servering och disk.

Fotograf
Kom och hjälp till att fotografera/filma i kyrkan. Det behövs allt från att ta bilder vid en gudstjänst till särskilda event. Du kan också ta bilder till kyrkans månadsbrev/nyhetsbrev.

Gudstjänstvärd
I gudstjänsten behövs det alltid frivilliga insatser. Någon som kan läsa en text, ta upp kollekt, hälsa välkommen, dela ut nattvard etc.
Du kan vara med så ofta du vill. .

Körsångare
I kyrkokören/luciakören är det alltid välkommet med nya sångare. 

Förtroendevald
Att vara en del av kyrkorådet är en viktigt uppgift i församlingen. Du tycker om att vara strategisk, komma med nya ideer, tänka långsiktigt och förvalta församlingen tillgångar.