Diakoni/samtal & stöd

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete. Församlingens präst finns till hands om du till exempel behöver tala med någon eller vill få hembesök.

Kanske du blivit sjuk och hamnat på sjukhus, eller kanske du vill ha ett besök hemma för att få prata en stund. Hör av dig till kyrkan för att bestämma en tid som passar dig.

Kyrkans personal besöker också dem som hamnat i fängelse och som önskar ett besök.

Ibland har man behov av att få tala i förtroende med någon om de svåra sakerna i livet. Det kan då vara bra att veta att diakon och präst har tystnadsplikt.

Vi erbjuder stöd och förmedlar i samverkan med konsulat och ambassad kontakt med lokala myndigheter och stödfunktioner vid olyckor, våld i hemmet, skilsmässor, dödsfall och andra krissituationer.

Välkommen att kontakta oss om du vill ha ett besök eller boka tid för samtal:
 personal i San Francisco +1 415 632 8504 eller e-mail sanfrancisco@svenskakyrkan.se