Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Om församlingen

Svenska kyrkan i San Francisco erbjuder “ett hem långt hemifrån” för svenskar som vistas i Bay Area under kortare eller längre tid.

Långt uppe i backen på en av de branta gatorna i San Francisco ligger den Norska Sjömanskyrkan. Här har svenska församlingen firat gudstjänst sedan 1950-talet.

Till kyrkan kommer många svenskar, norrmän och andra. Många turister ser de skandinaviska flaggorna  på balkongen när de åker förbi med kabelvagnen och kommer sedan in för en pratstund och en kopp kaffe.

Kyrkan är öppen för alla och Svenska kyrkan i Utlandet har utsänd personal placerad här. Vår nuvarande präst heter Louise Linder. Svenska kyrkan har ett samarbetsavtal med Norska Sjömankyrkan, vilket innebär att vi hyr in oss i lokalerna.

Andra söndagen varje månad (utom juli och augusti) firas svensk gudstjänst i Sjömanskyrkan på Hyde Street, efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe.

Vi firar också familjegudstjänst i Los Altos den tredje lördagen i varje månad. Gudstjänsten börjar kl. 15, men redan från kl. 14 är alla barn välkomna för sångstund och pyssel.