Sjung i kör!

Vi ses i kyrkan och sjunger tillsammans!

Välkommen till Svenska kyrkans kör! För tillfället har vi ingen körverksamhet men vi startar gärna upp igen om tillräkligt intresse finns. Om du tycker om att sjunga och är intresserad av att gå med i kören hör av dig till kristin.hamren@svenskakyrkan.se

Ingen tidigare sång eller körvana krävs. Ta med en vän och kom till Norska sjömanskyrkan på 2454 Hyde St, för att få känna musikens kraft och glädje.

De som kan och vill sjunger sedan på våra kommande gudstjänster. 

För mer information kontakta kristin.hamren@svenskakyrkan.se