Närbild på två personer som håller hand. I bakgrunden håller fler par varandra i hand.
Foto: Øyvind Lund /Ikon

Medlemskap Svenska kyrkan San Francisco

Din närvaro och ditt medlemskap bidrar till verksamheten och gemenskapen i Svenska kyrkan San Francisco. Tack för ditt stöd!

Vi alla tillsammans är kyrkan
Med ditt medlemskap möjliggör du närvaron av en svensk kyrka i norra Kalifornien. Det är ju vi medlemmar som är kyrkan; bara med en stor, levande församling kan vi göra ett gott arbete och motivera att det över huvud taget ska finnas en svensk kyrka här.

 Vad gör Svenska kyrkan i San Francisco?
Navet i vår verksamhet är gudstjänsten, som vi firar i San Francisco den andra söndagen i månaden. Vi har också en familjegudstjänst i Los Altos den tredje lördagen i månaden.

Men vi gör så mycket mer. I kyrkan kan du döpa din bebis, samtala med en präst, sjunga i kör och gifta dig. När en älskad människa dör samlas vänner och anhöriga till minnesstund och om du är ensam, blir sjuk, eller hamnar i fängelse kan kyrkan komma på besök. Vi har barnträff och unga vuxna-träffar och tillsammans firar vi alla våra fina, svenska traditioner.  Vi erbjuder samtalsgrupp kring de stora frågorna i livet. Kanske vill du bara prata svenska en stund, dricka en kopp kaffe och äta en kanelbulle. Till Svenska kyrkan är du alltid välkommen. Som hemma, fast utomlands. 

Församlingen finansierar verksamheten
Församlingen får inget statligt stöd från Sverige för att bedriva arbetet här. Svenska Kyrkan i Utlandet (SKUT) bidrar med hyra till Norska sjömanskyrkan, samt lön för utsänd präst, men alla övriga kostnader står församlingen själv för. Underhåll av prästbostaden, lokalanställdas löner, bil, diakoni, musikverksamhet, försäkringar, kontorsmaterial och mycket annat, finansieras helt och hållet med med hjälp av lokala donationer och medlemskap. Vi behöver allas våra gemensamma krafter för att driva församlingsarbetet på ett bra sätt, till nytta och glädje för alla svenskar i området.

Vi ber om följande donation för medlemskapet:
Enskild medlem: $50/år
Familj: $75/år

Livslångt medlemskap, enskild: $500
Livslångt medlemskap, familj: $1000

Överväg gärna att bli månadsgivare till församlingen. På detta sätt kan vi skapa en tryggare ekonomi och planera bättre för framtiden!

Anmälan och betalning:
Det är enkelt att bli medlem hos oss. Du kan betala med kort eller via Paypal  genom att följa denna länk. Fyll även i formuläret längst ner på denna sida nedan med ditt/familjens namn och adressuppgifter. 

Det går också att föra över pengar via Venmo till @churchofswedensf

Du kan också betala kontant, eller med check utställd på Church of Sweden San Francisco, 2454 Hyde Street, San Francisco, CA 94109.  Ladda då ner denna blankett, fyll i personuppgifter och skicka den till oss tillsammans med din betalning. 

Ta gärna kontakt med oss via e-postadress sanfrancisco@svenskakyrkan.se  eller telefon +1 (415) 632-8504 om du vill veta mer.

Varmt tack för ditt stöd!

Lämna namn, adress, telefonnummer nedan