Personal/Medarbetare

Medarbetare, det är vi alla som gör olika uppgifter i församlingen. Tillsammans har vi en stor uppgift som Svenska kyrkan i San Francisco Bay Area.

Hans  Bratt Hernberg

Hans Bratt Hernberg

Svenska kyrkan San Francisco

Kyrkoherde

Joakim Schröder

Joakim Schröder

Svenska kyrkan San Francisco

Kominister

Mer om Joakim Schröder

Församlingspräst

Kristin Hamrén

Kristin Hamrén

Svenska kyrkan San Francisco

Församlings- & diakoniassistent