Personal/Medarbetare

Medarbetare, det är vi alla som gör olika uppgifter i församlingen. Tillsammans har vi en stor uppgift som Svenska kyrkan i San Francisco Bay Area.