Församlingens historia

Här kan du läsa om hur det gick till när Svenska kyrkan började verka bland svenska sjömän i San Francisco, hur en församling växte fram och varför vi idag befinner oss i Norska sjömanskyrkans lokaler. Text av Jan Sjöberg

San Franciscos historia

Några ord om stadens dramatiska historia.

Norsk Sjömansmission

Församlingens historia är sammanlänkad med den norska sjömanskyrkans tillkomst.

Svensk sjömanspräst

Svensk sjömanspräst kommer till Kalifornien

Svenska Kyrkan San Francisco

Svenskt kyrkoråd och församling

St Eriks församling bildas vilket senare blir Svenska kyrkan i San Francisco.

Reportage om Lisa Wiborg

En brobyggare mellan Norge och Sverige Reportage av Trond Gilberg. Ur Norska sjömanskyrkans kyrkoblad Fra Kirkebakken hösten 2009. Översättning Jan Sjöberg