Församlingens historia

Här kan du läsa om hur det gick till när Svenska kyrkan började verka bland svenska sjömän i San Francisco, hur en församling växte fram och varför vi idag befinner oss i Norska sjömanskyrkans lokaler. Text av Jan Sjöberg