Närbild på en lila blomma.
Foto: Linda Randgard /Ikon

Skänk en gåva

Med hjälp av din donation kan vi bedriva kyrkans verksamhet och bygga vidare på församlingen. Varmt tack för ditt stöd!

Svenska Kyrkan i San Francisco är en del av Svenska kyrkan i utlandet, vanligtvis förkortad till SKUT.

Församlingen har en egen ekonomi och för verksamheten är församlingen beroende av intäkter i form av donationer och medlemsavgifter.

Genom din donation i valfritt belopp möjliggör du att församlingen kan:

- erbjuda dop, vigslar och andra gudstjänster på svenska;
- inbjuda till samtal om livet och tron;
- inbjuda till student- och au-pairträffar; 
- göra hembesök, sjukhusbesök och erbjuda enskilda samtal
- tillhandahålla boende och utrustning för utsänd personal.

 Du kan lämna en donation med kreditkort genom att följa denna länk och fylla i ditt belopp i den tomma rutan som heter "Donation amount."

Du kan också betala med check utställd på Church of Sweden San Francisco. Vår adress är 2454 Hyde Street, San Francisco, CA 94109.

Om kontanter eller check sänds till kyrkan - lämna gärna namn, adress, telefonnummer, e-postadress så vi vet vem du är. 

Ta gärna kontakt med oss via e-postadress sanfrancisco@svenskakyrkan.se  eller telefon +1 (415) 632-8504 om du vill veta mer.

Varmt tack för ditt stöd!