Svenska Kyrkan San Francisco
Foto: Linnea Norberg

Vår verksamhet

Gudstjänst, barnträffar, studentmiddagar - läs mer om allt det vi gör i Svenska kyrkan.

Stenar med en sten som målats med ett blått hjärta

Livets högtider

Dop, konfirmation, vigsel, välsignelse och begravning. Alla är de betydelsefulla och känslosamma högtider i livet. Välkommen att höra av dig till oss för mer information

Gudstjänst

I gudstjänsten får vi hjälp att tolka våra liv och möta Gud. Vi firar gudstjänst i Norska sjömanskyrkan på Hyde Street och andra platser i Bay Area. Andra söndagen i månaden i San Francisco kl 11.00 och tredje lördagen i månaden kl 15:00 i Los Altos.

Diakoni/samtal & stöd

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete. Församlingens präst finns till hands om du till exempel behöver tala med någon eller vill få hembesök.

Student/au-pair middag onsdag 5:e oktober 18.00

Välkommen till en kväll med hemlagad mat, prat och skandinavisk gemenskap med andra studenter och unga vuxna en onsdag varje månad under höstterminen. Nästa träff onsdag 5:e oktober kl 18.00! Anmälan via Facebook eller e-post senast en dag innan.

Barngrupp fredagar

Vi samlas i kyrkan för sångstund med och för barnen, ljuständning, och sedan fika och gemenskap. Vi ber er anmäla om ni vill komma senast dagen innan så vi kan planera. Nästa träff 7/10 kl. 10.30.