Gudstjänst

I gudstjänsten får vi hjälp att tolka våra liv och möta Gud. Vi firar gudstjänst i Norska sjömanskyrkan på Hyde Street och andra platser i Bay Area. Nästa gudstjänster lördag 18:e september i Los Altos och 10:e oktober i San Francisco.

Mitt i det som är livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst. 

Kristen gudstjänst
En kristen gudstjänst kan gå till på många olika sätt. Nästan alltid förekommer psalmsång, läsning ur bibeln, tolkning av vad bibelordet betyder för oss här och nu genom predikan eller reflektion och bön. Ofta firas också nattvard.

Söndagen är den stora gudstjänstdagen. Den ses i kyrkan som den första dagen på veckan, eftersom det var på skapelsens första dag som Gud gjorde mörker till ljus. Det var också på en söndag, påskdagen, som Jesus uppstod från döden.

Förhoppningen är att söndagens gudstjänst ska ge besökarna ny energi för att orka med den stundande arbetsveckan.

Nattvarden
Redan tidigt i den kristna historien tog sig berättelsen om Jesus uttryck i att man åt tillsammans. Det var den handling då man mindes lärjungarnas sista måltid tillsammans med Jesus. Men det blev också ett heligt skeende och inte bara en minnesmåltid. Man försökte tolka betydelsen av att Jesus hade dött och uppstått. Måltiden, nattvarden, firas fortfarande i alla kristna kyrkor mer eller mindre ofta. 

I nattvarden blir vi indragna i Jesu död och uppståndelse. Guds närvaro blir verklighet. I nattvardsmåltiden omsluts brödet och vinet av Guds kärlek och löfte genom orden som sägs: Kristi kropp och blod för dig utgivna. Förlåtelse och löftet om evigt liv är närvarande och vi sänds ut i vardagen med ny kraft. Alla döpta är välkomna att delta i nattvarden.

Gudstjänst i alla församlingar
I Svenska kyrkans församlingar firas gudstjänst varje söndag och ofta också andra dagar i veckan. 

Här i San Francisco firar vi gudstjänst 2:a söndagen varje månad i Norska Sjömanskyrkan (utom juli och augusti) och några lördagar under året firas gudstjänst i Los Altos Lutheran Church. 

Öppen för alla
Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan. I gudstjänsten får vi hjälp att tolka våra liv och möta Gud. Men gudstjänsten är också ett tecken på och uttryck för kyrkans tro och närvaro i samhället.

Att upptäcka gudstjänsten, det som sker, sägs och sjungs, är en möjlighet att se sitt eget liv i ett sammanhang. Trots det kan orden och det som sker i gudstjänsten vara ovant om du är ovan gudstjänstfirare.

Ge gudstjänsten tid. Du är alltid välkommen att fråga om du undrar något. Vi ses på gudstjänsten!

Läs om söndagen som kommer

Grusväg som slingrar sig genom sommargrön skog.
Foto: Linda Mickelsson/Ikon

Kyrkan har skapat en egen kalender, kyrkoåret. Den handlar bland annat om Jesus liv. Varje söndag och helgdag under kyrkoåret har sitt namn, sitt tema och sina bibeltexter.
Här kan du läsa den kommande söndagens bibeltexter.