Kyrkoråd

Kyrkorådet har tillsammans med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd och ansvarar för tillsyn över all verksamhet utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Kyrkoråd för Svenska kyrkan San Francisco  

Söndag den 12 april 2022 tillkännagavs vid församlingens årsmöte det nya kyrkorådets sammansättning.
Samtliga ledamöter som ställde upp till omval fick förnyat förtroende och Kikki Nordin och Margot Harrell valdes in som nya ledamöter.

Pastor Joakim Schröder

Assistant Kristin Hamren

President Karl Mettinger

Vice President Erik Eklund

Secretary Marina Emstedt

Director Jessica O’Reilly

Director Ann Faut

Director Inger Vida

Treasurer Birgitta Houghton

Director: Kristina Nordin

Director: Margot Harrell

Honorary Director:  Lisa Wiborg

 Advisory:

Director, Consul General Barbro Osher