Foto: mohamed_hassan

Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Svenska kyrkan i San Francisco vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer samma lagar och regler som Svenska kyrkan för att skydda din integritet.

Behandling av personuppgifter

Om du är medlem i Svenska Kyrkan i San Francisco behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss – det involverar att ta ut avgifter, skicka ut relevant information m.m. De uppgifter som behandlas om dig är namn, adress, telefonnummer och epostadress.

 Vi lämnar aldirg aldrig ut personuppgifterna till en tredje part.

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till kristin.hamren@svenskakyrkan.se

Mer om Svenska kyrkans behandling av personuppgifter kan du läsa här.

Bilder

Svenska kyrkan i San Francisco använder oss ofta av fotografier för att berätta om vår verksamhet i sociala medier, nyhetsbrev och hemsida.

Vi publicerar inga bilder utan ett muntligt eller skriftligt samtycke från de som går att identifiera på bilderna. 

Vid stora evenemang fotograferar vi ofta. Vill du inte förekomma på bild från t ex luciafirande ber vi dig kontakta någon i personalen så ser vi till att du inte förekommer på de bilder som publiceras.

Ett skriftligt samtycke som upprättats eller ett muntligt samtycke som givits kan när som helst hävas genom att kontakta Svenska kyrkan i San Francisco.