Zoomföreläsningar om tro och teologi

Se tidigare föreläsningar om tro och teologi här. Fördjupa dig i trosfrågor och teologiska tankegångar.

Präst Brandon Peck ska presentera Luthers skriftlig arbete som kallas ”A Brief Instructions on What to Look for and Expect in the Gospels.” Evangeliet är ett befriande ord. Vad befriar dig andligt? 

Varför finns det lidande i livet? Var är Gud mitt i lidandet och hur hanterar vi lidande?

Den tidiga lutherska kyrkans historia och spridning. Vet du att den lutherska kyrkan började i Tyskland och sedan kom den till Sverige? De tidiga lutheranerna hade mycket idéer om teologi och andlighet och de tog med sig de här idéer när de kom till Sverige och USA. Föreläsning med Brandon Peck.

Två slags rättfärdighet. Lyssna på Brandons föreläsning om Martin Luther och hans tankar kring två sorters av rättfärdighet - att förenas med Gud och "bli heliga" och att genom goda handlingar låta Gud verka genom oss. Vad betyder detta för oss idag? Genom vår relation med Gud kan vi bli fria att söka relationer med andra.