Diakon gör sjukhusbesök
Foto: Kristin Lidell/IKON

Vid krissituation

Vistelsen utomlands blir inte alltid som vi tänkt oss. När det oväntade inträffar kan vi i Svenska kyrkan möta dig med stöd, samtal, besök på sjukhus eller i fängelse. Tveka inte att ta kontakt med oss!

Vid en nödsituation, kontakta i första hand personal i kyrkan på mobiltelefon +1 (415) 632-8504. Om vi inte svarar direkt i telefon tala in ett meddelande eller skicka ett textmeddelande så hör vi av oss så snart vi kan.

Vi är en liten församling och kan inte alltid svara direkt.

I akuta konsulära ärenden finns även möjlighet att kontakta svenska konsulat/ambassader samt Jourhavande präst i Sverige:

Kyrkoherde i Los Angeles: +1 (310)-292-7080

Jourhavande präst i Sverige: +46 18 474 50 32

Epost och chatt, jourhavande präst i Sverige: www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Svenska konsulatet i San Francisco: +1 (415) 788-2631

Svenska ambassaden i Washington: +1 (202) 467-2600

Utrikesdepartementets konsulära jour:  +46 8 405 50 05 (under svensk kontorstid), eller +46 8 405 10 00 (efter svensk kontorstid)