Luther Hall Los Altos
Foto: Åsa Sjöberg

Gudstjänst i Los Altos

Vi fortsätter att fira digitala gudstjänster så länge - dessa kan ses på vår hemsida, Youtube och Facebook. Vid frågor hör av er till kristin.hamren@svenskakyrkan.se

hjärta

En lördag i månaden firar vi mässa för stora och små i Los Altos, kl 15,00. Vi fortsätter att fira digitala gudstjänster så länge - dessa kan ses på vår hemsida, Youtube och Facebook. 

Vid frågor kontakta Kristin Hamren, kristin.hamren@svenskakyrkan.se, 925-357-7145