Foto: Pixabay

Svenska kyrkan i Australien

Oavsett om du är bosatt i Australien eller bara på genomfart, är du varmt välkommen att ta del av det som händer i Svenska kyrkan. Vi har daglig verksamhet och gudstjänster varje söndag i Melbourne. Svensk gudstjänst firas en gång i månaden i Brisbane. Några av de platser vi besöker är Sydney Adelaide, Brisbane, Canberra, Perth, Wellington och Auckland.

För allmänna förfrågningar eller personligt samtal kontakta kyrkoherde/präst Katja Lin, Svenska kyrkan i Melbourne.
Telefon: +61 (0)421 045 112
E-post: katja.lin@svenskakyrkan.se