Bröllop i Sydney

Det finns möjlighet att gifta sig i Svenska kyrkan i Sydney och ni är varmt välkomna att göra det hos oss.

Bröllop är fest! Ett minne för livet.

Vigselakten är en symbolhandling där vi som par lovar att vi vill älska och satsa helhjärtat på varandra hela livet. Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt ger samma legitimitet, men i kyrkan ber vi också om Guds välsignelse över äktenskapet. 

 Information om bröllop i Sydney

Vill ni gifta er i Sydney, ta kontakt med vår kyrkoherde Katja Lin i Melbourne. Hon har australisk vigselrätt i hela landet. Tänk på att kontakta Katja i god tid för att se vilka datum som är möjliga då det inte finns någon präst i Sydney för tillfället.

Kostar det att gifta sig i Svenska kyrkan i Sydney?

Kostnaden för vigsel i Sydney är AUD 800. Då ingår vigselpräst, tillgång till kyrkolokalen och den administration som krävs. Ni kommer också att få ett officiellt utdrag ur det civila registret- NSW Registry of Births, Deaths and Marriages. 

Vi kan hjälpa till att förmedla kontakt med musiker om ni så önskar.

Vilket pappersarbete krävs innan bröllopet?

Vigseln sker enligt australiensisk lag och enligt Svenska kyrkans ordning. Med detta menas att det är lite mer pappershantering och det är därför viktigt att ta kontakt med vår präst Katja Lin i i god tid, helst 2 till 3 månader före önskat vigseldatum. Vigselgudstjänsten sker på samma sätt som i Sverige.

Man kan i välja att gifta sig i vår kyrka mitt i centrala Sydney,The German Lutheran Church, 90 Goulburn Street, Surry Hills NSW 2000 eller på någon vacker plats utomhus. Plats bestämmer man tillsammans med prästen.

För att kunna gifta sig i Australien måste några olika formaliteter vara avklarade:

Ett "Notice of Intended Marriage" måste ha blivit ifyllt, bevittnat och kommit vigselprästen tillhanda senast en månad och en dag före vigseln.

De australiska myndigheterna är mycket noga med det formella pappersarbetet och den som ska bevittna blanketten "Notice Of Intended Marriage" ska vara en behörig tjänsteman eller av vigselprästen om det sker i Australien.

OBS! Om blanketten bevittnas i Sverige ska detta ske hos en sk Notarius Publicus, men man kan också boka tid hos en “Consular Officer” på det Australiska Konsulatet i Stockholm.

Om ni är bosatta i Sverige behöver ni ordna med intyg om äktenskapscertifikat och ett personbevis från Skatteverket på svenska och engelska. På personbeviset ska era föräldrars namn stå med. Samt en vigselblankett från er församling i Sverige. Ni behöver dessutom visa pass och/eller körkort och ge prästen en kopia innan bröllopet. Det går bra att visa dem för prästen när ni träffas. 

Om någon av er varit gift tidigare, behöver jag se det papper som visar att domen vunnit laga kraft. Det räcker att ni tar med er en kopia då vi ses. 

Äktenskapsregistreringen i Sverige

Efter er vigsel kommer vigselprästen att registrera vigseln hos de lokala myndigheterna och samtidigt ansöka om ett utdrag ur det civila registret (ett orginaldokument). Det skickas sedan rekommenderat till er adress i Sverige. Det utdraget visar ni för ert lokala skattekontor tillsammans med vigselbeviset “Marriage Certificate” som ni får i samband med vigseln av vigselprästen.

Det kan ta uppemot fyra veckor att få det officiella utdraget skickat. Detta utdrag räcker för att skatteverket ska godkänna er vigsel.

Äktenskapsregistreringen i Australien

Efter er vigsel kommer vigselprästen att registrera vigseln hos “NSW Registry of Births, Deaths and Marriages” och kan då om ni så önskar samtidigt ansöka om ett utdrag ur det civila registret. Det utdraget behövs för att t ex söka nytt körkort om man planerar att ändra efternamn. Ni får också ett vigselbevis, ett sk  “Marriage Certificate” från vigselprästen.

Handlingarna skickas till:

The Reverend Katja Lin

The Swedish Church

21 St Georges Road

TOORAK, Victoria 3142

Australia