Foto: Amanda Bränström

Svenska kyrkan i Sydney

Välkommen till Svenska kyrkan i Australiens största stad! ​

Med anledning av Coronaviruset (COVID-19) är Svenska kyrkan i Sydney stängd tillsvidare, då vi följer de australiska myndigheternas direktiv. Detta innebär att alla aktiviteter, gudstjänster, samlingar, allmänna besök och caféverksamhet är inställda. 

Due to the Corona virus (COVID-19), our response as a faith community, is to keep the Swedish Church in Sydney closed until further notice. This means that all activities, services, collections, general visits and café activities are canceled.

Foto: Pixabay


För allmänna förfrågningar eller personligt samtal kontakta kyrkoherde/präst Katja Lin, Svenska kyrkan i Melbourne.
Telefon: +61 (0)421 045 112
E-post: katja.lin@svenskakyrkan.se

Information och uppdatering om Covid-19 från de officiella Australiska myndigheterna / Official Australian Government Information
https://www.australia.gov.au

Sveriges ambassad i Canberra
https://www.swedenabroad.se/sv/utlandsmyndigheter/australien-canberra

Användbara länkar:
https://www.facebook.com/embassyofswedenincanberra
http://www.smarttraveller.gov.au
https://www.health.gov.au
https://www.health.govt.nz
https://covid19.govt.nz

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Det är det bästa sättet att hålla koll på vad som händer varje månad i kyrkan i Sydney!