Meny

Svenska kyrkan i Frankfurt am Main

Med en blandning av innovation och tradition vill vi skapa en mötesplats där alla är välkomna. Låt oss gemensamt bygga en plats där vi kan känna oss hemma utomlands. Välkommen! ♥ 

Kyrkan stängd tills vidare
⛪️⛪️⛪️

Svenska kyrkan i Frankfurt kommer att hålla stängt tills vidare.

Detta gäller i första hand fram till påsk. Vidare information kommer.

Det innebär att alla grupper och möten i kyrkans lokaler inhiberas.

Kyrkan är endast öppen tisdag – torsdag kl 9 – 12 för enskilda besök.

Vi medarbetare finns tillgängliga på telefon, internet m. m.
Medarbetarna har morgonbön som vanligt tisdag- torsdag kl 9.15. Dit är man välkommen som enskild person.

Jag vet att många känner oro inför det som händer. Vi delar den oron med er alla. Vi följer alla de råd och föreskrifter som myndigheter utfärdar.

Därför planerar vi att sända högmässa online någon av de kommande söndagarna.

Kyrkorådet
genom Christian Thorborg

Så vill jag innesluta er alla i förbön och omtanke.
Läs gärna Psaltaren 23 psalm varje morgon
och den 139 psalmen på kvällen.
Gud välsigne er alla!

PS. Jag finns tillgänglig på tel. 0176-69 155 440 el. 0046-7 4712507

Din präst
Christian