Svenska kyrkan i Frankfurt am Main

Med en blandning av innovation och tradition vill vi skapa en mötesplats där alla är välkomna. Låt oss gemensamt bygga en plats där vi kan känna oss hemma utomlands. Välkommen! ♥ 

Vi välkomnar tillförordnad församlingsherde Hans Rhodin.  Hans kommer att vara hos oss fr.o.m. 27e februari t.o.m. 5e april. Hans prästvigdes 1982 och 1986 kom som ungdomspräst till Oscars församling (Stockholm). År 2000 blev han kyrkoherde där och är det alltjämt. Hans var tjänstledig under åren 2020-2021 för att vara kyrkoherde i Södra Frankrike för SKUT. 
Sedan 1992 bedriver Hans sommarkonfirmandläger på Medevi Brunn i Östergötland. 

Körövning i Frankfurt

Kören övar på onsdagar mellan kl. 19 och 21 i Svenska kyrkans lokaler med Annika Dammel som körledare.

Ni kan anmäla er via följande länk för att få all information direkt skickad till er: anmälan till vuxenkören.

Söndag den 3 mars kl.11:00 / tredje söndagen i fastan

Högmässa  och efterföljande kyrkkaffe

Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Fastan ger oss tid för eftertanke och bön, och tid att växa i tron. Fastan är en förberedelsetid inför kyrkans största fest påskan.
Efter högmässan serveras kyrkkaffe. Om Du vill bidra med en kaka till kyrkkaffet är Du välkommen att göra det.

Högmässa och efterföljande kulturkaffe på söndag


Söndag den 18 februari kl. 11


Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Fastan ger oss tid för eftertanke och bön, och tid att växa i tron. Fastan är en förberedelsetid inför kyrkans största fest påskan.
Efter högmässan serveras kyrkkaffe där Eva Christina Nilsson medverkar.

Söndagen den 18 februari kl. 12


Stiftsdirektor Eva Christina Nilsson berättar om Svenska kyrkan i den världsvida kyrkan utifrån sina erfarenheter i Lutherska världsförbundet och Kyrkornas världsråd.

Via Sacra Frankfurt-Leksand


Via Sacra är en kort pilgrimsled runt kyrkudden utifrån påskens händelser, utformad av konstnären Ebba Matz.


Första stationen finns vid Leksands kyrkas klockstapel.
Stationerna består av klyvna stenar av olika bergarter som slipats av inlandsisen.
Här pågår inspelningen av Via Sacra Frankfurt-Leksand. Kyrkorådets ordförande Fredrik Fundin är initiativtagare,inspelare och redigerare. Nio stationer finns nu på Youtube för Svenska kyrkan Frankfurt am Main.

Hitta till oss

Schwedischer Kirchenverein e.V. An der Wolfsweide 54 60435 Frankfurt am Main

Svenskt i södra Tyskland

Här finner ni information till övriga svenska kontakter i södra Tyskland.