Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska kyrkan i Frankfurt am Main

Med en blandning av innovation och tradition vill vi skapa en mötesplats där alla är välkomna. Låt oss gemensamt bygga en plats där vi kan känna oss hemma utomlands. Välkommen! ♥ 

Luciatack

Torsdag den 13 februari kl. 18

Vi i Svenska kyrkan i Frankfurt önskar gärna inbjuda till
LUCIATACK för små och stora körsångare, solister, musiker och medhjälpare.

Öppen Barnkörövning kl. 17:30-18:00, alla barn är varmt välkomna!

Efter Barnkörövningen, från kl. 18, bjuder församlingen på pizza!
Vi pratar minnen, sjunger kanske en Luciasång och ser på bilder och filminspelning från Luciakonserterna i Heilig Geist Kirche

Anmälan till LUCIATACK, före 12 februari 2020, till nina.walloschke@svenskakyrkan.se