Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Konfirmation

Konfirmation i södra Tysklands pastorat

Vi samlas på bästa ort för gruppens deltagare några helger under året. Vi siktar på konfirmation under våren eller sommaren 2017.

Vänd dig till församlingsexpeditionen i Frankfurt och be om anmälningsblankett eller ladde ner den här.

Vänd dig till församlingsexpeditionen i Frankfurt och be om anmälningsblankett eller ladde ner den här.

Anmälan 20 juli.

Anmälningsblankett till konfirmationsundervisning.