Personal

Assistent, pastorsexpeditionen

Thor Fällgren

Svenska kyrkan i Frankfurt am Main

Assistent, pastorsexpeditionen

Kommunikationsansvarig

Louise Månsson

Svenska kyrkan i Frankfurt am Main

Kommunikationsansvarig

Kyrkoherde

Susanna Adner

Svenska kyrkan i Frankfurt am Main

Kyrkoherde

Vaktmästare

Petter Ervelin

Svenska kyrkan i Frankfurt am Main

Vaktmästare