Ny i Frankfurt

Välkommen till Frankfurt am Main

Varje år flyttar många svenska till Frankfurt. Att rycka upp sin trygga tillvaro i Sverige är en stor omställning. Men det är också ett stort äventyr med stora möjligheter.

För att du snabbt ska komma in i det svenska nätverket arrangerar varje år de svenska föreningarna i Frankfurt en nyinflyttarkväll. Denna äger i regel rum i slutet av augusti.

Hit är alla välkomna! Denna traditionella "Nyinflyttarkväll" besöks av representanter från Svenska konsulatet, Svenska Handelskammaren, JCC (Svenska Juniorhandelskammaren), SWEA, Svenska Skolan och SNS (Studieförb. Näringsliv och Samhälle) som berättar lite kort om vad de gör och erbjuder. Ett ypperligt tillfälle att snabbt komma in i det svenska nätverket!  

I anslutning till "Nyinflyttarkvällen" äger Svenska kyrkans traditionella kräftskiva rum dit alla givetvis också är varmt välkomna! För mer information och anmälan, var vänlig och kontakt Svenska kyrkans expedition; frankfurt@svenskakyrkan.se

Vill du veta mer om att bo och leva i Tyskland kan du besöka hemsidan Hemma i Tyskland!