Kyrkliga handlingar

Som svensk församling i Tyskland vill vi finnas med i livets alla skeden. Både i glädje och sorg. Därför firar vi regelbundet dop och vigselgudstjänster/ välsignelseakter. Det är möjligt att ha en begravningsgudstjänst. När det finns ett tillräckligt underlag så har vi även konfirmandverksamhet. Nedan kan du läsa mer om de olika kyrkliga handlingarna.

Dop

Dopet är en av grundpelarna i den kristna tron. I dopet blir man en del av  Guds familj, kyrkan. I dopet får vi ett löfte om att Gud är och alltid kommer att vara med oss. Många döps som små, kanske bara någon månad gammal. För andra dröjer dopet. Det kanske inte passade av olika skäl. Men det är aldrig för sent att låta döpa sig. När man döps i Svenska kyrkans ordning blir man också medlem i Svenska kyrkan men inte automatiskt i församlingen i Frankfurt.

Vigsel

Många som gifter sig vill gärna göra detta i en kyrklig miljö. Den svenska prästen i Frankfurt har vigselrätt i Tyskland när båda parterna är skrivna i Sverige. Om man är skriven i Tyskland gäller att man först måste gifta sig borgligt för att sedan komma till kyrkan för välsignelse över det ingångna äktenskapet. För vigseln och välsignelseakt tar vi ut en avgift på 300€.

Konfirmation

Konfirmationen är som ordet antyder en bekräftelse av dopet. När man är i 14-årsåldern har man möjlighet att lära sig mer om den kristna tron och vad den kan betyda för ens liv. Mer information finner du under rubriken konfirmation.

Begravning

Precis som i alla andra svenska kyrkor är det möjligt att ha en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan i Frankfurt. Kontakta kyrkoherden om du vill veta mer.

Kontakta prästen!

Om du har frågor kring våra kyrkliga handlingar som dop, begravning, vigsel eller konfirmation så ta kontakt med kyrkoherden.
 
Tel: 069-56030425
Mobil: 0176-69155440