Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Krisinformation

Svenska kyrkan är, med sin erfarenhet och kunskap om att möta människor i sorg, en viktig aktör vid kriser och katastrofer. Samverkan med ansvariga myndigheter och andra aktörer finns på alla nivåer - lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Så kan kyrkan stötta dig

Vistelsen utomlands blir inte alltid som tänkt.

När det oväntade inträffar kan vi i Svenska kyrkan möta dig med stöd, samtal, besök på sjukhus eller i fängelse.

Tveka inte att ta kontakt med oss!

Svenska kyrkan i Frankfurt 

Svenska kyrkans telefonnummer är 069-566556, där svarar alltid någon tisdagar-torsdagar kl 9-14.  

Präst nås på telefon: 0151-67523731.

Assistent nås på telefon: 069-566556.

Vi är en liten församling och kan inte alltid svara genast.

Utrikesdepartementet i Tyskland

Du kan på tisdagar kl. 9-11 och torsdagar kl. 15-17 ta kontakt med Sveriges honorärkonsulat i Frankfurt am Main: 069-79402615.

I akuta konsulära ärenden, kontakta svenska ambassaden i Berlin på telefon: 030-505060

eller UD:s konsulära jour vilken du kopplas till automatiskt om du ringer utanför ambassadens öppetider.

Svenska kyrkan i Frankfurt am Main
Schwedischer Kirchenvein e.V.

An der Wolfsweide 54

60435 Frankfurt am Main

E-Mail: frankfurt@svenskakyrkan.se

Tel: 069/566556