Krisinformation

Svenska kyrkan är, med sin erfarenhet och kunskap om att möta människor i sorg, en viktig aktör vid kriser och katastrofer. Samverkan med ansvariga myndigheter och andra aktörer finns på alla nivåer - lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Så kan kyrkan stötta dig

Vistelsen utomlands blir inte alltid som tänkt.

När det oväntade inträffar kan vi i Svenska kyrkan möta dig med stöd, samtal, besök på sjukhus eller i fängelse.

Tveka inte att ta kontakt med oss!

Svenska kyrkan i Frankfurt 

Svenska kyrkans telefonnummer är 069-566556, där svarar alltid någon tisdagar-torsdagar kl 9-14.  

Präst nås på telefon: 0151-67523731.

Assistent nås på telefon: 069-566556.

Vi är en liten församling och kan inte alltid svara genast.

Utrikesdepartementet i Tyskland

Du kan på tisdagar kl. 9-11 och torsdagar kl. 15-17 ta kontakt med Sveriges honorärkonsulat i Frankfurt am Main: 069-79402615.

I akuta konsulära ärenden, kontakta svenska ambassaden i Berlin på telefon: 030-505060

eller UD:s konsulära jour vilken du kopplas till automatiskt om du ringer utanför ambassadens öppetider.

Svenska kyrkan i Frankfurt am Main
Schwedischer Kirchenvein e.V.

An der Wolfsweide 54

60435 Frankfurt am Main

E-Mail: frankfurt@svenskakyrkan.se

Tel: 069/566556