Svenska skolan

Hej alla föräldrar och skolbarn,

Svenska skolan erbjuder kompletterande undervisning för barn med svensktalande föräldrar i Frankfurt och Kassel. Undervisningen, som bedrivs på uppdrag av Skolverket i Sverige, följer Skolverkets kursplan och omfattar: svenska språket; läsa, förstå, tala och skriva; samt svensk historia, geografi, kultur och samhällskunskap.

För mer information, t.ex. angående undervisningstillfällen och anmälan hänvisas till vår egen hemsida www.svenskaskolan.de eller kontakta oss via info@svenskaskolan.de.