Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Svenska skolan

Hej alla föräldrar och skolbarn,

Svenska skolan erbjuder undervisning för barn i Frankfurt och Kassel. Undervisningen, som bedrivs på uppdrag av Skolverket i Sverige följer Skolverkets kursplan och omfattar: svenska språket; läsa, förstå, tala och skriva samt svensk historia, geografi, kultur och samhällskunskap.

För mer information angående undervisningstillfällen och anmälan vänligen öppna dokumenten längre nere eller kontakta

- Anna Stockmann (Frankfurt am Main): svenska.skolan.i.frankfurt@t-online.de

- Sven Vindelstam (Kassel): Sven@vindelstam.com

Mer information om anmälan, anmälningsformulär och scheman (datum för undervisningstillfällen) m.m. finns på följande hemsida:

www.svenskaskolan.de