Från vänster till höger: Helena Cederqvist (lärare), Helén Rudfeldt (lärare), Monica Sinander (lärare), Anna Stockmann (ordförande), Sven Vindelstam (sekreterare), Susanne Fundin (kassör), Eva Onn (lärare), Linda Nordenhem (lärare) & extra foto Jochen Schütze (vice ordförande)

Svenska skolan

Hej alla föräldrar och skolbarn,

Svenska skolan erbjuder undervisning för barn i Frankfurt och Kassel. Undervisningen, som bedrivs på uppdrag av Skolverket i Sverige följer Skolverkets kursplan och omfattar: svenska språket; läsa, förstå, tala och skriva samt svensk historia, geografi, kultur och samhällskunskap.

För mer information angående undervisningstillfällen och anmälan vänligen öppna dokumenten längre nere eller kontakta

- Anna Stockmann (Frankfurt am Main): svenska.skolan.i.frankfurt@t-online.de

- Sven Vindelstam (Kassel): Sven@vindelstam.com

Mer information om anmälan, anmälningsformulär och scheman (datum för undervisningstillfällen) m.m. finns på följande hemsida:

www.svenskaskolan.de