Lättläst om kyrkovalet

Här får du veta mer om vad kyrkovalet är och hur du gör för att rösta.

Du som är medlem i Svenska kyrkan
och har fyllt 16 år
får rösta i kyrkovalet
om du vill.

Du kan rösta från den 6 september
fram till valdagen
söndagen 19 september 2021.

När du röstar påverkar du vad kyrkan ska göra.
Din röst är viktig!                                       

Så röstar du i kyrkovalet

Röstkort

Du kommer få ett röstkort med posten
senast 1 september.
I röstkortet står det var du ska rösta på valdagen.
Överst på röstkortet står vallokalens namn,
adress och öppettid.

Vallokal

Vallokal är lokalen
där du kan rösta på valdagen.
Det kan till exempel vara församlingshemmet.

Du kan bara rösta i vallokalen på valdagen
söndagen den 19 september.
Du måste kunna bevisa att du är du,
så ta med en id-handling
till exempel körkort eller pass.
Ta gärna med ditt röstkort också.

Förtidsrösta är att rösta i förväg

Du kan förtidsrösta
i en förtidsröstningslokal
6 september till och med valdagen 19 september.

Ta med ditt röstkort
och id-handling.               

Brevrösta

Ett annat sätt att rösta i förväg
är att rösta med brev.
För att brevrösta behöver du
ett brevröstningspaket.
Det kan du få från
expeditionen i din kyrka.
I paketet finns en beskrivning av hur du ska göra.

Posta din brevröst
så att den är framme senast
fredag 17 september.
Det behövs inget porto.

Om du brevröstar från utlandet
ska ditt brev vara framme senast
onsdag 15 september.

Rösta med bud

Om du har svårt att ta dig till lokalen
kan du rösta med bud.
Ett bud är en person
som tar med ditt röstkort
och ditt brevröstningspaket
till din vallokal
eller din förtidsröstningslokal.

Två vittnen

Om du röstar med brev eller bud
behövs två vittnen.
Det är två personer över 18 år
som intygar med sin namnteckning
att du följt instruktionerna i brevröstningspaketet.

Be gärna om hjälp

Om du undrar något
kan du alltid fråga de som arbetar i vallokaler
och förtidsröstningslokaler.
De svarar gärna på frågor,
men de får inte berätta för någon
vad just du funderar på.

I kyrkovalet kan du rösta i tre val

1.      Kyrkofullmäktige – ditt närmaste val

Kyrkofullmäktige tar beslut
som påverkar din närmaste församling.
Frågorna kan handla om vilka aktiviteter
som församlingen ska ha
och vilken hjälp människor som har det svårt
ska kunna få.

Detta val har vita valsedlar.

2.      Stiftet – regionen

Svenska Kyrkan är indelad i 13 stift.

Tänk dig att du delar Sverige i 13 bitar.
Dessa områden kallas stift.

I stiftsfullmäktige tas beslut
som gäller stiftet.

Stiftens uppgift är att stötta församlingarna.
Det kan handla om renoveringar av kyrkor eller
hjälpverksamhet för utsatta människor.

Detta val har rosa valsedlar.

3.      Kyrkomötet – nationen

Kyrkomötet är som Svenska Kyrkans riksdag.
Kyrkomötet har 251 ledamöter.
De beslutar om frågor
som ska gälla för Svenska Kyrkan
i hela Sverige, till exempel
vilka psalmer som ska finnas med i psalmboken.

Detta val har gula valsedlar.

Nomineringsgrupper

De grupper som man röstar på i kyrkovalet
kallas nomineringsgrupper.
De personer som ställer upp till val kallas kandidater.

Personrösta på kandidater

På valsedlarna finns namn på kandidater.
Alla kandidater vill få din röst.
Om du gillar en kandidat extra mycket
kan du sätta ett kryss i rutan
framför kandidatens namn.
Det kallas för att personrösta.
Du kan personrösta på max tre kandidater.

Om du inte personröstar
går din röst till nomineringsgruppen.

Rösträtt

I årets kyrkoval har 5 miljoner medlemmar rösträtt.
För att ha rösträtt behöver du

  • ha fyllt 16 år senast på valdagen
  • vara medlem i Svenska kyrkan
  • vara folkbokförd i Sverige, så att du har ett personnummer.

Borttappat röstkort

Om du tappar bort ditt röstkort
kan du beställa ett nytt från vår hemsida
eller kontakta din församling.

Valresultat

Kyrkovalet avslutas klockan 20.00 söndagen den 19 september.
Därefter börjar rösterna räknas.
Du kan följa sammanräkningen på
den här hemsidan.

Rösta säkert trots coronapandemin

Svenska kyrkan vill att alla ska kunna rösta
på ett tryggt och säkert sätt
trots coronapandemin.

Vi har pratat med Folkhälsomyndigheten
för att förbereda kyrkovalet på bästa sätt.

Lokalerna kommer att vara förberedda med handsprit,
tydliga instruktioner och annat.

Såhär kan vi undvika smittspridning av covid-19:

  • Förtidsrösta
  • Rösta med brev
  • Rösta med bud
  • Följ instruktionerna när du besöker en lokal för att rösta.

Mer information

Om du har frågor kan du ringa
Svenska Kyrkans valservice,
som har telefonnummer 010-18 19 400.
De öppnar 30 augusti.

Före det kan du ringa Svenska Kyrkans växel
på telefon: 018-16 95 00

Du kan också skicka e-post till
kyrkoval@svenskakyrkan.se

På vår hemsida finns mycket information.
Kanske vill du läsa mer
om kyrkans verksamhet
eller om kristen tro.
www.svenskakyrkan.se