Vem som får rösta

Det här krävs för att få rösta i kyrkovalet.

För att kunna rösta i Kyrkovalet

  • Ska du vara medlem i Svenska kyrkan.
  • Ska du vara kyrkobokförd i en församling i Sverige. Du kan alltså inte rösta i kyrkovalet om du inte är skriven i Sverige, även om du är medlem i Svenska kyrkan.
  • Ska du ha fyllt minst 16 år senast på valdagen.

Du måste också finnas upptagen i röstlängden

Röstlängden baseras på uppgifter som hämtas ur Kyrkobokföringen 37 dagar innan valdagen. För Kyrkovalet 2021 innebär det att dessa uppgifter tas ut ur Kyrkobokföringen den 13 augusti 2021, så senast den dagen ska församlingen hunnit registrera ditt medlemskap i Kyrkobokföringen.

Att rösta utan att vara svensk medborgare

Man måste inte ha svenskt medborgarskap för att bli folkbokförd (och därmed medlem i Svenska kyrkan).

Man kan vara utländsk medborgare, folkbokförd i Sverige (med svenskt personnummer) samt tillhörig Svenska kyrkan. När man blir folkbokförd får man svenskt personnummer och det är när man får svenskt personnummer som man kan tillhöra Svenska kyrkan fullt ut, det vill säga att man har alla rättigheter och skyldigheter såsom rösträtt i kyrkovalet och skyldighet att betala kyrkoavgift.