Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ditt medlemskap

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan och vår gemenskap oavsett vem du är. Här finns det en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar kring dig själv. Men också för dig som vill engagera dig för rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller finna ro i en hektisk vardag.

Svenska kyrkan är en mötesplats för människor i livets olika faser och situationer. Svenska kyrkan är en kyrka som

  • utifrån sin kristna tro, förmedlar hopp och ger stöd till den som drabbas av sorg och smärta
  • hjälper till att uttrycka den glädje man känner över att ha fått barn eller funnit en partner
  • samarbetar med andra goda krafter och bygger ett så bra och tryggt samhälle som möjligt.

Välkommen att läsa mer om ditt medlemskap och vad de olika avgifterna är och används till.

Osäker på om du är medlem?

Om du inte vet om du är medlem i Svenska kyrkan så kontakta din församling - de kan svara på frågan. Vilken som är din församling kan du hitta på sidan ”Sök församling” .

Frågor och svar om medlemskap i Svenska kyrkan

VAD BLIR JAG EN DEL AV?

Svenska kyrkan är ett kristet samfund med tvåtusen år gamla traditioner. En kyrka förankrad i samhället och samtidigt i ständig utveckling. Som medlem blir du del av en församling och ett nätverk som sträcker sig över Sverige och världen. Tillsammans strävar vi efter en bättre värld för oss och kommande generationer. Grunden är Jesus budskap om kärlek till medmänniskan.

VAD FÅR JAG GÖRA OCH TA DEL AV?

Svenska kyrkan erbjuder dop, konfirmationer, bröllop och begravningar, och firar gudstjänster, mässor och andakter. Men vi står också för Sveriges största musikscen med tusentals körer och konserter.

Kyrkan ordnar aktiviteter som öppna förskolor, ungdomsgrupper, pensionärsträffar, språkkaféer. Kyrkan stöttar också dem som är mest utsatta i samhället. Det finns både diakoner, präster och samtalsterapeuter som kan hjälpa och ge råd.

I andra länder pågår ett omfattande arbete med att ge stöd åt människor som drabbats av katastrofer, svält och konflikter. Vi tar också hand om de cirka 3 400 kyrkor som finns i Sverige och som berättar om vår gemensamma historia.

MEDLEM GENOM DOPET

Du blir medlem i kyrkan genom ditt dop. Du som vill bli medlem utan att bli döpt kan också anteckna dig som medlem i avvaktan på dop, och vid ett senare tillfälle bestämma om du vill bli döpt eller inte. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med ansvarig präst i din församling. Tidigare blev den som föddes i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan, men så är det alltså inte längre.