Konfirmandgrupp med unga och en ledare.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Barn, unga och familj

Församlingar runt om i landet erbjuder allt ifrån öppen förskola till sommaraktiviteter, körverksamhet, spädbarnsmassage, babysång, scouter, tjejgrupper, föräldrakaféer och mycket annat.

Alla är välkomna till kyrkan

Du och ditt barn eller din ungdom behöver inte vara medlemmar i Svenska kyrkan för att delta i Svenska kyrkans verksamhet. Men öppna förskolan eller tonårsgruppen i församlingen kan vara ett sätt att möta kristen tro och fundera på om det är något för er. 

Mötesplats för barn och föräldrar

Välkommen på familjegudstjänster och öppen verksamhet för föräldralediga med barn. Många församlingar har också barnkörer och barngrupper

Mötesplats för ungdomar

Konfirmation, läger, ungdomskafé, samtalskvällar och musikverksamhet är några exempel på mötesplatser för ungdomar. För den som bär på något tungt finns präster med tystnadsplikt att tala med. 

 

Liten flicka sitter vid ett bord och ritar.

Barnverksamhet

Svenska kyrkans församlingar har många aktiviteter för barn och föräldrar. För de allra minsta finns det babykaféer, rytmik och öppen förskola. Det finns också verksamhet för större barn.

En grupp kvinnor sitter i en ring och lyfter tillsammans ett färgglatt tak. Inne i ringen, under taket, leker små bebisar.

Öppen förskola

Öppna förskolan är en mötesplats där du kan träffa andra barn och vuxna. Det krävs ingen inskrivning eller anmälan och den är avgiftsfri.

Några ungdomar spelar rundpingis inomhus.

Ungdomsverksamhet

Det finns många mötesplatser för unga i Svenska kyrkan. Spela sällskapsspel, gör läxor och fika med kompisar. Eller engagera dig för något som du tycker är viktigt.

Några barn blåser såpbubblor.

Sommarläger

Församlingar runt om i landet arrangerar sommarläger – familjeläger eller läger bara för barn.

Tre ungdomar vilar sig en stund från basketspelandet.

Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.

Klippor i skärgården.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för dig som vill ha stöd i någon av dina nära relationer. Ett samtal kan ge möjlighet till förändring och förståelse.

En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

Barndop

Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.

Konfirmander tränar på sin predikan inför konfirmationsgudstjänsten.

Konfirmation

Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

En ung tjej spelar på en kyrkorgel.

Orgeln – kulturarvet som kan bli barnens väg in i musiken

Orgeln är världens största musikinstrument. I Sverige finns 3 400 unika orglar. Svenska kyrkan vill öka intresset för yrket kyrkomusiker, för kyrkorgeln och för orgelmusik, bland annat genom undervisning och aktiviteter med orgel för barn.

Vad är bäst för barnet?

I Svenska kyrkans verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser. Det gör vi för att förstå vad som är barnets bästa i ett sammanhang.