En bok med titeln Godly Play och figurer i trä.
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Svenska kyrkans lärande- och undervisningspris

Svenska kyrkans lärande- och undervisningspris har instiftats av kyrkomötet för att uppmuntra utvecklingen av arbetet med lärande och undervisning inom Svenska kyrkan. Priset delades ut för första gången vid kyrkomötets andra session 2022.

Mottagare av lärande- och undervisningspriset 2022

Kyrkostyrelsen fattade den 3 oktober 2022 beslut om att tilldela Svenska kyrkans lärande- och undervisningspris till Forsa-Högs församling, Uppsala stift, och Thomas Pfitzinger-Drewes, kyrkoherde i Hagfors pastorat i Karlstads stift.

Kriterier för att nominera

Det är stiften som nominerar till Svenska kyrkans lärande- och undervisningspris. Eftersom stiften arbetar med tillsyn och främjande har de god insyn i vilka aktuella processer som är värda att uppmärksamma. Stiftsstyrelserna fattar beslut om nominering. Sista dag att nominera inför 2024 är den 15 april. 

Det går att nominera en person, grupp eller församling inom Svenska kyrkan. Enskild person som nomineras ska vara medlem i Svenska kyrkan. Nomineringen ska innehålla en motivering och uppgifter om vad den föreslagna mottagaren har bidragit med. 

Den eller de nominerade ska uppfylla det första kriteriet och minst två till av de följande kriterierna: 

 • Den eller de har på ett betydelsefullt sätt utvecklat församlingens pedagogiska och teologiska arbete genom att ha funnit och utvecklat vägar att undervisa om kristen tro och tradition
 • Den eller de har verkat aktivt för en pedagogik och teologi där delaktighet är en viktig del av helheten
 • Den eller de har verkat aktivt för att utveckla det pedagogiska arbetet med barn och unga i fokus
 • Den eller de har uppmuntrat kreativt arbete med handlingsplaner för lärande och undervisning
 • Den eller de har bidragit till ett lärande mellan olika åldersgrupper
 • Den eller de har bidragit till ett lärande i samspel med andra aktörer så att detta fått betydelse i samhället
 • Den eller de har bidragit till ett lärande i ekumenisk, mångkulturell och mångreligiös kontext
 • Den eller de är goda reflekterande praktiker.

Beredningsgrupp för Svenska kyrkans lärande- och undervisningspris

En beredningsgrupp bestående av sex personer, där minst en är under 30 år, föreslår pristagare för beslut i kyrkostyrelsen. 

Gruppen utses av kyrkostyrelsen och består av: 

 • En församlingspedagog med erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete.
 • En präst med erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete.
 • En representant för kyrkostyrelsen.
 • En representant för biskopsmötet.
 • En representant för Svenska Kyrkans Unga.
 • En person utanför etablerade kyrkliga sammanhang med erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete inom akademin eller inom ramen för folkbildningen. 

Beata Åhrman Ekh, stiftspedagog i Göteborgs stift

Niclas Blåder, domprost i Lunds pastorat

Marie Rydén Davoust, ledamot i kyrkostyrelsen

Sören Dalevi, biskop i Karlstads stift

Tova Mårtensson, tidigare förbundsordförande Svenska Kyrkans Unga

Fredrik Hedlund, förbundsrektor Sensus studieförbund

Pristagare och prispengar

Priset delas ut vartannat år till 1-2 pristagare och prissumman är totalt 50 000 kronor.

En liten flicka med förstoringsglas sitter på gräset och studerar buketten hon just plockat.

Biskopsbrev om lärande och undervisning

I biskopsbrevet om lärande och undervisning, ”och lär dem ...", kan du läsa vilka perspektiv som finns på kyrkans undervisning.

En man står med en karta på en åker.

De tretton stiften

Svenska kyrkan är indelad i tretton geografiska stift med varsin biskop. Stiftens grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet i stiftet. Här hittar du till stiftens egna webbplatser.