Tre personer och en präst står framme vid altaret. En av kvinnorna håller en liten bebis med dopklänning i famnen.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

En fadder får ett förtroende

Att bli tillfrågad om att bli fadder är fint, stort och speciellt. Det är ett viktigt förtroende, för faddern får en särskild relation till barnet som döps. Som förälder kan det kännas bra att det finns en annan vuxen som bryr sig om och ber för barnet.

Som fadder ger du barnet stöd under uppväxten 

En fadders uppgift är att vara en viktig vuxen och att finnas där för barnet under uppväxten. Som fadder kan du också be för barnet och berätta för det om att Gud finns med i livet, vad som än händer. 
 
Kanske kan du också påminna familjen och barnet om dopet genom att fira dopdagen varje år. Lägg in en påminnelse i din digitala kalender, som en hjälp att komma ihåg. 
 
Att vara fadder är samma sak som att vara gudförälder.  

Foto: Magdalena Martin /Ikon

Du kan medverka i gudstjänsten 

Under dopet medverkar ofta faddern, till exempel genom att läsa en text, be en bön, tända dopljuset eller bära fram barnet.  
Det finns bara en regel för att kunna bli fadder: Du måste själv vara döpt i en kristen kyrka.   

Dopfadder är man sedan för resten av livet.  

Förr skulle faddrarna ta hand om barnet om dess föräldrar dog, men några sådana krav finns inte idag. 
 
Många församlingar delar ut fadderbevis. Där står datum för dopet, namnet på den som döpts och fadderns namn. Ofta finns en bön och en text som kan vara till hjälp för uppgiften. 

Som förälder väljer du om barnet ska ha en fadder 

Som förälder väljer du om ditt barn ska ha en eller flera faddrar. Du kan gärna fundera över fadderskapet. Vad innebär det för dig? Vem passar bäst in i dina tankar kring fadderskapet?  

Välj någon som du har stort förtroende för. Det kan vara en släkting eller en nära vän.  

Prata med den tilltänkta faddern, så att ni är överens om vad fadderskapet innebär. Här kan även prästen hjälpa till. 

Ibland behövs en ny fadder 

En fadders namn skrivs in i ett register i kyrkan. Registret är ett tidsdokument och det som står i det hänvisar till hur det var just när dopet skedde.  
 
Ibland uppstår det komplikationer kring fadderskapet. Ett exempel kan vara att en fadder dör eller att dopfamiljen och faddern av någon anledning inte längre vill ha kontakt med varandra. Då fyller faddern inte sin funktion.  
 
Det går inte att lägga till eller ta bort faddrar. Däremot kan den döpta eller föräldrarna låta en annan person skapa en särskild relation till barnet.  

Vuxna kan också välja en fadder 

Du som är ung eller vuxen kan också välja en fadder inför ditt dop – en person som du kan tala med om kristen tro och ditt liv. 

Tips på vad en fadder kan göra

  • Uppmärksamma dopdagen genom att skicka en hälsning till dopbarnet.
  • Tillbringa en dag då och då med dopbarnet. Det kanske till och med kan vara på just dopdagen.
  • Besök dopkyrkan. Prata om dopet och vad det betyder.
  • Dela tankar om livet.
Ett handskrivet brev till en 15-åring från hennes pappa.

Dopbrev – en personlig dopgåva

Dopbrevet är ett brev som föräldrar, släkt och vänner kan skriva till barnet som döps, för att sedan ge det längre fram i livet.