En liten flicka i famnen på sin fadder, en ung man.

En fadder får ett förtroende

Att bli tillfrågad om att bli fadder är fint, stort och speciellt. Det är ett viktigt förtroende, för faddern får en särskild relation till barnet som döps. Som förälder kan det kännas bra att det finns en annan person som bryr sig om och ber för barnet.

Du som är förälder och vill välja en fadder till ditt barn

Som fadder ger du barnet stöd under uppväxten 

En fadders uppgift är att finnas där för barnet under uppväxten. Som fadder kan du be för barnet och berätta för det om att Gud finns med i livet, vad som än händer. 
 
Kanske kan du också påminna familjen och barnet om dopet genom att fira dopdagen varje år. Lägg in en påminnelse i din kalender, som en hjälp att komma ihåg. 
 
Att vara fadder är samma sak som att vara gudförälder.  

Foto: Magdalena Martin /Ikon

Faddern behöver vara – eller bli – döpt 

Under dopet medverkar ofta faddern, till exempel genom att läsa en text, be en bön, tända dopljuset eller bära fram barnet. Det finns bara en regel för att kunna bli fadder: Du måste själv vara döpt i en kristen kyrka.  

Förr skulle faddrarna ta hand om barnet om dess föräldrar dog, men några sådana krav finns inte idag.

Många församlingar delar ut fadderbevis. Där står datum för dopet, namnet på den som döpts och fadderns namn. Ofta finns en bön och en text som kan vara till hjälp för uppgiften. 

Som förälder väljer du om barnet ska ha en fadder 

Som förälder väljer du om ditt barn ska ha en eller flera faddrar. Du kan gärna fundera över fadderskapet. Vad innebär det för dig? Vem passar bäst in i dina tankar kring fadderskapet?  

Välj någon som du har förtroende för. Det kan vara en släkting eller en nära vän.  

Prata med den tilltänkta faddern, så att ni är överens om vad fadderskapet innebär. Här kan även prästen hjälpa till. 

Vuxna kan också välja en fadder 

Du som är ung eller vuxen kan också välja en fadder inför ditt dop – en person som du kan tala med om kristen tro och ditt liv. 

Ibland behövs en ny fadder

Vanligtvis är en person dopfadder för resten av livet, men det händer att den som är döpt, föräldrarna, eller en fadder ser behov av en förändring.

Vid dopet gjordes en anteckning i kyrkobokföringen, med namn på fadder eller faddrar. Den anteckningen kan inte ändras eller tas bort, men det går ändå att lägga till eller byta ut en fadder. Kontakta kyrkoherden eller en annan präst i församlingen som den döpta hör till för att få hjälp:

  • Församlingen kan göra en notering om en ny fadder. Den personen får ett fadderbevis utskrivet.
  • Fadderskapet kan sägas upp av faddern, den döpta eller föräldrarna. Då samtalar en präst i församlingen med de berörda personerna.

Tips på vad en fadder kan göra

  • Fira dopdagen genom att träffa barnet, gå ut och fika eller hitta på något annat roligt. Eller uppmärksamma dopdagen genom att skicka en hälsning till dopbarnet.
  • Tillbringa en dag då och då med dopbarnet. Det kanske till och med kan vara på just dopdagen.
  • Besök dopkyrkan. Prata om dopet och vad det betyder.
  • Dela tankar om livet.
En bläckpenna och ett oskrivet brev.

Dopbrev – en personlig dopgåva

Dopbrevet är ett brev som föräldrar, släkt och vänner kan skriva till barnet som döps, för att sedan ge det längre fram i livet.