Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

En fadder ska stötta den som döps

Att bli tillfrågad om att bli fadder är fint, stort och speciellt. Det är ett viktigt förtroende där man får en särskild relation till barnet som döps. Som förälder kan det kännas bra att det finns en annan vuxen som bryr sig om och ber för barnet.

Som fadder kan du berätta för fadderbarnet om dopets betydelse och att Gud finns med i livet, oavsett vad som händer. Under dopet medverkar ofta faddern, till exempel genom att läsa en text, be en bön, tända dopljuset eller bära fram barnet. Det finns bara en regel för att kunna bli fadder: Du måste själv vara döpt i en kristen kyrka.  

Du som är förälder väljer om barnet ska ha en fadder

Som förälder kan du gärna fundera över fadderskapet. Vad innebär fadderskapet för dig? Vem passar bäst in i dina tankar kring fadderskapet? Prata med den du eller ni tänkt er så att ni är överens om vad fadderskapet innebär. Här kan prästen hjälpa till. Det finns ingen gräns för hur många faddrar man får ha och du behöver inte ha någon fadder alls. Dopfadder blir man för resten av livet.

Faddern får ett fadderbevis

Många församlingar delar ut fadderbevis. Där står datum för dopet, namnet på den som döpts och fadderns namn. Ofta finns en bön och en text som kan vara till hjälp för uppgiften.

Bild: Alex & Martin/IKON

Tips på vad en fadder kan göra

  • Kom ihåg dopdagen genom att skicka en hälsning till dopbarnet.
  • Bjud med dopbarnet med jämna mellanrum på en dag då bara ni är tillsammans, det kanske till och med kan vara på just dopdagen. Åk till kyrkan där dopet skedde. Prata om vad dopet betyder. Prata om Gud. Ät något gott. Dela tankar om livet. Det är bara fantasin som sätter gränser för vad man kan hitta på.
  • Var aktiv under fadderbarnets konfirmationstid och försök att vara delaktig vid konfirmationen.

Frågor och svar om faddrar

Vem får bli fadder?

Det finns en enda regel för att kunna bli fadder och det är att man själv är döpt.

Vem ska jag välja som fadder?

Välj någon som du har stort förtroende för. Det kan vara en släkting eller en nära vän.

Är det faddrarna som tar hand om barnet om föräldrarna dör?

Nej, förr skulle faddrarna ta han om barnet om dess föräldrar dog, men några sådana krav finns inte idag.

Är det någon skillnad på att vara fadder eller gudförälder?

Nej, det är samma sak.

Hur många faddrar får man ha?

Det finns ingen gräns för hur många faddrar man får ha, och man behöver inte ha någon fadder alls om man inte vill. Enligt en undersökning för några år sedan valde tre av fyra att ha en fadder.

Vilken är fadderns roll?

Att stödja barnet i den kristna tron, att vara en viktig vuxen för barnet och att finnas där för barnet under uppväxten.