Två leksakståg med bokstäver på vagnarna som bildar namnen Samuel och Alva.
Foto: Jan-Allan Stefansson

Namngivning

Får man sitt namn genom dopet? Nej, men genom historien har det funnits en koppling mellan namnet och dopet.

En människas namn är viktigt. Somliga föräldrar vet vad deras barn ska heta långt innan barnet ens blivit till. Andra vill lära känna barnet, innan de kan välja ett passande namn.  

När ett barn ska döpas frågar prästen föräldrarna, inför församlingen, om vilket namn de har gett sitt barn. Namnet gör det tydligt att det är just detta barn som ska döpas. Barnets namn är viktigt i dopet för det personliga tilltalet.

Däremot är inte dopet en ceremoni för namngivning.

Prästen antecknade barnets namn i dopboken

Längre tillbaka i tiden fanns det ännu ett skäl att koppla ihop namnet med dopet. I många hundra år var det nämligen prästen som registrerade alla de döptas namn i kyrkans dopbok. Boken kallades senare för Dop- och födelseboken, eftersom inte alla barn döptes.

Idag registrerar Skattemyndigheten barnets namn. Föräldrarna måste anmäla sitt barns för- och efternamn till Skatteverket under barnets första tre månader.

Kontakta din församling om du vill döpa ditt barn

Om du har frågor om dopet eller vill döpa ditt barn är du välkommen att höra av dig till din församling.