En grupp kvinnor sitter i en ring och lyfter tillsammans ett färgglatt tak. Inne i ringen, under taket, leker små bebisar.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Öppen förskola

Öppna förskolan är en mötesplats där du kan träffa andra barn och vuxna. Det krävs ingen inskrivning eller anmälan och den är avgiftsfri.

Så gott som varje församling erbjuder öppen förskola, vissa flera gånger i veckan. Gemensamt för alla är att det är öppna grupper för vuxna med barn där man träffas och lär känna varandra.  

Du och ditt barn behöver inte vara medlemmar i Svenska kyrkan, eller kristna, för att delta i Svenska kyrkans verksamhet.

Lek, fika och umgänge

Oftast är förskolan för barn mellan 0–6 år och pågår ett par timmar med sångstund, lek, fika och umgänge. I många församlingar finns också öppen förskola för ensamstående föräldrar.

Vissa församlingar erbjuder även småbarnsgudstjänst, babykonsert, barnrytmik,  spädbarnsmassage eller föräldrastöd – till både ensamstående föräldrar eller par. 

Hitta barnaktiviteter nära dig

Öppen förskola, barnkör eller något annat kul? Hitta på något med familjens minstingar! I kalendern kan du se vad som händer i din församling.

Hitta barnaktiviteter
Liten flicka sitter vid ett bord och ritar.

Barnverksamhet

Svenska kyrkans församlingar har många aktiviteter för barn och föräldrar. För de allra minsta finns det babykaféer, rytmik och öppen förskola. Det finns också verksamhet för större barn.

Barn använder appen kyrkan på iPad.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.