Kyrkomötet

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta organ på nationell nivå och dess 251 ledamöter väljs av medlemmarna. 

Kyrkomötet beslutar till exempel i frågor som handlar om 

  • kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk) och andra frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan, till exempel kyrkohandboken och psalmboken
  • den kyrkliga organisationen
  • tillhörigheten till Svenska kyrkan
  • kyrkans vigningstjänst.

Kyrkomötet kan däremot inte fatta beslut i frågor som är församlingarnas eller stiftens ansvarsområden.

Läs om när kyrkomötet äger rum och om ärenden och beslut på kyrkomötets webbplats.