Kyrkomötet

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta organ på nationell nivå och dess 251 ledamöter väljs av medlemmarna. 

Kyrkomötet beslutar till exempel i frågor som handlar om 

  • kyrkoordningen (Svenska kyrkans regelverk) och andra frågor som har betydelse för hela Svenska kyrkan, till exempel kyrkohandboken och psalmboken
  • den kyrkliga organisationen
  • tillhörigheten till Svenska kyrkan
  • kyrkans vigningstjänst.

Kyrkomötet kan däremot inte fatta beslut i frågor som är församlingarnas eller stiftens ansvarsområden.

Läs om när kyrkomötet äger rum och om ärenden och beslut på kyrkomötets webbplats.

Många männsior i en sal som håller upp röstkort

Ta del av kyrkomötets beslut 2022

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Här kan du kolla årets ärenden, beslut och se webbsändning från debatt och beslutspass.