Orkester spelar i en kyrka
Foto: Alex & Martin / Ikon

Musikliv i kyrkan

Gudstjänster, mässor, konserter, körer och dans. Svenska kyrkan står för ett musikliv som är mer omfattande än någon annan musikinstitution i landet. Men i kyrkan finns också heliga danser.

Musik har varit ett självklart inslag i kyrkan under flera hundra år och har en given plats inom Svenska kyrkan. Här erbjuds musik både i gudstjänsten och i form av konsert- och musikevenemang i egen och andras regi. Genom kyrkomusiken erbjuds en värdefull mötesplats där människor kan uttrycka och tolka sina andliga och existentiella frågor.

Kyrkan är en av få kvarvarande mötesplatser för amatörer och professionella, för alla klasser, genrer, nationaliteter. Kyrkan står för den breda, allmänna relationen till musik av olika slag. Musikverksamheten i Svenska kyrkan fungerar också som en plantskola för professionella musiker inom såväl kyrkomusiken som det offentliga musiklivet. Här värnas den konstnärliga kvalitén och utvecklingsarbetet.

Orkester med dirigent spelar i kyrka.

Konserter i Svenska kyrkan

Slå dig ner och lyssna till musiken som fyller salen. Eller ta del av en konsert digitalt, från någon av Svenska kyrkans församlingar som sänder på nätet.

En pojke spelar på en kyrkorgel.

Organister i framkant

Organister i framkant är ett projekt med målet att fånga upp intresset för yrket som organist och kantor samt lyfta fram orgeln som instrument.

En blandad kör övar i ett kyrkorum.

Sjunga i kör

Kom, sjung och ha roligt! Det viktiga är att du vill sjunga tillsammans med andra, oavsett om du prövat det tidigare eller ej.

Några kvinnor dansar ringdans runt en skål med vatten och olika frukter som står på golvet.

Heliga danser

Heliga danser är en slags cirkeldans, ofta av meditativ karaktär.

Barn som deltar i projektet Sång igång

Sångigång

Sång igång bjuder in till en smittande, gemensam sångskatt och till ett livslångt sjungande. Barn sjunger allt mindre, även i musikundervisningen, vilket gör att de inte längre får tillgång till sina röster. Alla barn bör få möjlighet att upptäcka en källa till gemenskap, glädje och känslouttryck. Det är en mänsklig rättighet att få tillgång till sin sångröst, och där vill vi kliva in och agera. Sång igång är Svenska kyrkans pilotprojekt för att ge alla barn möjlighet att få utveckla sin sångröst tillsammans med andra. Projektet genomförs i samarbete med Sveriges Kyrkosångsförbund och Kungliga Musikaliska Akademien.

Kyrkomusiken och historien

Under det första årtusendet som kristendomen spreds över världen utvecklades skilda sångtraditioner i olika länder och landsdelar. Sången och musiken levde vidare som den alltid gjort genom muntlig tradition.

Under 800-talet började man skriva ner enklare noteringar som stöd för minnet. Alltmer skrevs ner och det komponerades ständigt nya sånger och psalmer. Den snabba utvecklingen resulterade i att den tidigare så folkligt kända musiken hade utvecklats till något som blev allt svårare för gemene man att delta i.

Med hjälp av Luther blev musiken mer folklig igen. Både Luther själv och andra diktade till melodier inspirerade av folkliga melodier som funnits i generationer. Dessa välkända melodier kunde folket lära sig att komma ihåg texten till och de kunde återigen vara aktiva deltagare i gudstjänstlivet och kyrkomusiken. Reformationen och boktryckarkonsten gjorde att även nya sånger och psalmer kunde spridas över hela landet, och fler kunde på så sätt vara aktiva deltagare i gudstjänsten.

Läs mer om Martin Luther och musiken

Illustration där Martin Luther läser Bibeln.

Filmer om Martin Luther

På mindre än 5 minuter kan du se tre animerade filmer om Martin Luther och reformationen. Sedan kan du se och höra teologer berätta om Luthers upptäckt och reformationens betydelse.