Närbild på någon i stickad fiskartröja som vilar den ena handen i den andra.
Foto: Albin Hillert /Ikon

Volonttäärityö

Halvaks antaa iloa yksinhäisele vanhimalle eli auttaa stressattua lapsiperettä? Halvaks tulla kielikahvelhaan pakolaisile volonttäärinä eli vastata šuuritelefoonissa? Lämpimästi tervetuloa olheen myötä kirkon volonttäärityössä.

Vierailutoiminta antaa iloa arkipäivässä

Vierailutoiminta oon sitä vasten ette auttaa, tukea ja antaa iloa toisele ihmiselle. Volonttäärit jokka oon myötä vierailutoiminassa kohtaava esimerkiksi yksinhäisiä eri-ikäsiä ihmisiä koissa, siukkatuala eli fankilassa. Se saattaa kans olla telefoonin kautta.

Ota yhtheyttä seurakunnan kans ja kysy mitä tehtäviä oon justhiins nyt eli esitä mitä sie itte saattasit tehhä ette antaa iloa eli auttaa sinun lähimäisiä. Vierailutehtävä antaa iloa sille joka ottaa vasthaan ja joka antaa avun!

Seurakunnat kouluttava kans volonttääriä tukihenkilöiksi vaikeissa kriisitilantheissa elämässä, intekrasuunissa pakolaisile eli muissa tehtävissä, mikkä vaativa vasittua kompetensiä.

Johtaja eli asistentti ryhmätoiminassa?

Mikkäs oon sinun taijot ja erikoistiot? Halvaisiks johtaa näytelmäryhmää, nuorisoryhmää eli keskusteluryhmää? Saattaisiks johtaa internettikursia vanhemille eli kesäleiriä kläpile? Saattaisiks auttaa seurakunnan opasta meänkielen työssä eli auttaa tiakoonia sovittamhaan vierailutoimintaa? Oon paljon maholisuuksia. Sen enämpi jokka jakava heän tietoa ja taitoa, sen rikhaampi tullee meän yhtheinen arkipäivä.

Ota yhtheyttä sinun seurakunnan kans ja selitä mitä sie ossaat ja halvat tehhä volonttäärinä. Sinun apu oon arvokas!

Halvaks olla myötä kirkonmenoryhmässä?

Jokhaiset kirkonmenot oon juhla ja parhaan juhlan luopii yhessä. Monessa seurakunnassa kokkoinuthaan arkiiltana yhessä järjesthään  esimerkiksi seuraavan pyhän messun. Se oon antosa keskustella teemaa ja tekstiä kirkonmenhoin yhessä, valita virret ja mysikin ja hunteerata kunka saattaa antaa elämää kirkonmenoitten sanomalle. Jäsenet ryhmässä saattava ilmottaa vapaehtossiin tehtävhiin kirkonmenoissa: pelata, laulaa, lukea tekstiä, jakkaa ehtoolisen, toivoa tervetuloa ovela, koristaa kirkkohuohneen, keittää kirkkokahvia j.n.e. Ilmota sieki ittesti seurakunnan kirkonmenoryhmään. Ja jos ei vielä ole semmosta ryhmää sie saatat olla se joka oon myötä alkamassa sen!