En prydnadsängel står bredvid ett dopljus.
Foto: Albin Hillert/Ikon

Pyhä kaste

Kaste on pyhä toimitus, sakramentti. Kasteen tekee erityiseksi se, että Jeesus asetti sen ja pyysi meitä kastamaan.

Sivun lopussa on teologista pohdintaa kasteesta.

Jos haluat saada kasteen tai kastaa lapsesi

Lapsikaste

En ung tjej i vit konfirmationsdräkt blir döpt.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Ristiäiset on hieno perinne, joka kokoaa perheen, suvun ja ystävät.  Kasteessa lapsi saa myös lupauksen Jumalalta: Hänestä huolehditaan kaikkina päivinä mitä ikinä elämässä tapahtuukin.

Rippikoululaisen kaste

Voit käydä rippikoulun, vaikka sinua ei olekaan kastettu. Rippikoulun aikana sinulle tarjotaan mahdollisuus tulla kastetuksi.

Aikuiskaste

Sinut kastetaan vain kerran. Kaste on voimassa läpi elämän. Jos sinua ei ole kastettu lapsena, sinut voidaan kastaa nuorena tai aikuisena.

Kaste on lahja Jumalalta

Jumala on antanut meille kaikille elämän. Jumala huolehtii jokaisesta ihmisestä ja luomastaan maailmasta. Kaste on lahja Jumalalta. Se on yksinkertainen toimitus ja samalla se on pyhä toimitus eli yksi kirkon sakramenteista.

Kaste ei ole nimenantotilaisuus. Sanomme kastettavan nimen selkeällä ja kuuluvalla äänellä, sillä Jumala huolehtii ja siunaa kastettavaa, ja kaste vahvistaa sen.

Kasteen kautta kuulumme kirkkoon. Kasteessa meidät lähetetään maailmaan tekemään hyvää lähimmäistemme hyväksi. Kaikkien kastettujen panosta tarvitaan. Voimme olla mukana rakentamassa hyvää yhteiskuntaa omien kykyjemme mukaan. Koko maailma on Jumalan.

Kaste sulkee sisäänsä koko elämän, kaiken sen mikä meille siinä on tuttua. Kasteessa korostuu ilo ja kiitollisuus. Olemme olemassa ja meidät on vapautettu monista raskaista asioista. 

Jeesuksen ylösnousemuksen viesti on: elämä on kuolemaa voimakkaampi.

Jeesus antoi kirkolle tehtävän kastaa. Kutsumme sitä kaste- tai lähetyskäskyksi. Siitä voi lukea Raamatusta, Matteuksen evankeliumin luvusta 28, jakeissa 16–20.  Jumala on luvannut olla kanssamme kaikkina päivinä eikä hän koskaan tule luopumaan meistä. Kastettu voi luottaa siihen, että hän saa elää koko elämänsä Jumalan rakkauden yhteydessä. 

Kristityt uskovat, että Jeesus oli sekä Jumala että ihminen. Siksi Jumala ymmärtää, mitä ihmiselämä pitää sisällään. Mikään ei ole hänelle vierasta. Elinvoima, ilo, ihmettely. Osa elämää ovat myös ne kokemukset, jolloin kadotamme ilon ja voiman. 

Kasteesta eläminen

Kirkossa sanotaan, että kasteessa me kuolemme ja nousemme ylös Kristuksen kanssa. Kaikki elämäämme raastavat asiat ovat Raamatun mukaan kuoleman eri muotoja.  Jeesuksen ristinkuolema tekee meille selväksi sen, että mikään ihmiselämässä ei ole Jumalalle vierasta.

Jeesuksen ylösnousemuksen viesti on: elämä on kuolemaa voimakkaampi. 

Usko ylösnousemukseen ei kuitenkaan ole sama asia kuin että olisimme koko ajan optimisteja. Pikemminkin usko merkitsee sitä, että luotamme Jumalaan. Hän on luvannut kantaa meidät takaisin elämään läpi kuoleman eri muotojen. Jumala on luvannut meille uutta voimaa ja rohkeutta sekä uuden toivon.

Joskus kirkossa puhutaan kasteesta elämisestä. Kaste muistuttaa meitä siitä, että Jumala on luvannut olla kanssamme kaikkina päivinä: toivottomina päivinä, toiveikkaina päivinä ja kaikkina muina päivinä. Siksi voimme muistaa kasteeseemme ja saada siitä uutta voimaa jokaisena elämämme päivänä. 

Kaksi kertomusta kasteesta

Johannekselle ja Kristinalle kaste merkitsee sitä, että he saavat olla rakastettuja ja osa jotakin suurempaa. Katso kaksi lyhyttä videota, jossa he kertovat, mitä kaste heille merkitsee. Videot ovat kahden minuutin pituisia ja ruotsiksi.

Kaste on lahja Jumalalta

Teologista pohdintaa
 
Kaikki ovat saaneet elämän Jumalalta. Jumala pitää huolen jokaisesta ihmisestä ja koko luomakunnasta. Kaste on lahja Jumalalta: Kaste vakuuttaa, että Jumalan huolenpito koskee juuri kastettavaa. Siksi me mainitsemme kastettavan nimen selkeästi ja kuuluvalla äänellä, Jesaja 43:1–2:

”Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Kun kuljet vesien halki, minä olen sinun kanssasi.”

Kaste on yksinkertainen toimitus, joka pitää sisällään elämän kaikki ulottuvuudet. Elämässä on myötämäkeä ja vastamäkeä. Kastettu voi luottaa siihen, että hänen koko elämänsä on suljettu Jumalan rakkauteen. Tämän lupauksen saamme kasteessa. Siksi kasteeseen voi aina palata ja pitää siitä kiinni.

Jeesus antoi kirkolle tehtävän kastaa

Me kastamme, koska Jeesus antoi kirkolle tehtävän kastaa. Me olemme saaneet myös lupauksen siitä, että Jumala on kanssamme kaikkina päivinä eikä hän koskaan luovu meistä, Matteuksen evankeliumi 28:19–20:

”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun oppilaitani. Tehkää se kastamalla heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heidät noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja muistakaa: minä olen teidän kanssanne joka päivä aikojen loppuun asti.” (UT2020 käännöksen mukaan)

Kasteen voi saada minkä ikäisenä tahansa

Sinut kastetaan vain kerran, sillä kaste on voimassa koko elämän. Se, jota ei ole kastettu lapsena, voidaan kastaa nuorena tai aikuisena. Monet nuoret kastetaan rippikouluaikana. Monet seikat vaikuttavat siihen, että ihmisiä kastetaan myöhemmin elämässä. Ehkä hän ei vain aiemmin ole tullut kastetuksi tai hän on vasta nyt löytänyt kristillisen uskon yhteyteen. 

Ruotsin kirkossa useimmat kastetaan pieninä lapsina. Lapsen saaminen on iso asia. Tuore vanhempi iloitsee, rakastaa ja kantaa vastuuta – ja ehkä myös huolta – lapsestaan. Miten lapsi saa parhaat elämän edellytykset? Miten lapsi oppii oivaltamaan sen, mitä hän tarvitsee itse elämää varten? Miten voin auttaa ja suojella lastani?

Kaste on tilaisuus, jossa toivotamme lapsen tervetulleeksi elämään. Tässä juhlahetkessä ilo, toiveet ja huolenaiheet ovat samanaikaisesti läsnä.

Kasteen valo ei sammu koskaan

Kastejumalanpalveluksessa vanhempi ottaa vastaan kastekynttilän. Se on sytytetty hänen lapselleen ja nämä sanat kohdistetaan vastakastetulle, Johanneksen evankeliumi 8:12:

"Minä olen maailman valo. Minun seuraajieni ei koskaan tarvitse kulkea pimeässä, sillä heillä on elämän valo.” (UT2020 käännöksen mukaan)

Kuolemme ja nousemme ylös Kristuksen kanssa

Ihmisenä eläminen tarkoittaa, että meissä on elinvoimaa, meillä on ihmettelemisen kyky ja mahdollisuus tehdä hyviä asioita. Mutta ihmiselämä on myös sitä, että meiltä viedään voima ja ilo. Menetämme toivon ja rohkeuden. Emme enää pystykään olemaan ”paras painos itsestämme”. Kaikkea tätä, mikä riuduttaa elämää, kuvataan Raamatussa kuolemaksi.

Kristityt uskovat, että Jeesus on sekä Jumala että ihminen. Jumala syntyi ihmiseksi (tätä tapahtumaa kutsutaan inkarnaatioksi), ja siksi Jumala voi jakaa ihmisen elinehdot, mitään ei jää ulkopuolelle. Kun Jeesus kuolee, ymmärrämme, ettei ihmiselämässä mikään ole Jumalalle vierasta.

Jeesuksen ylösnouseminen osoittaa, että elämä on kuolemaa voimakkaampi. Usko ylösnousemukseen ei kuitenkaan ole sama asia kuin että olisimme optimistisia koko ajan. Usko ylösnousemukseen merkitsee sitä, että luotamme Jumalaan, joka on luvannut kantaa meidät takaisin elämään kuoleman eri muotojen läpi. Jumala on luvannut meille uutta voimaa ja uskallusta sekä uuden toivon. Siksi kirkossa sanotaan, että kasteessa me kuolemme ja nousemme ylös yhdessä Kristuksen kanssa.

Joskus kirkko puhuu ”kasteesta elämisestä” tai kasteesta elämän selkeyttäjänä. Kaste on meille muistutus siitä, että Jumala on luvannut olla kanssamme kaikkina päivinä – toivottomina päivinä, toiveikkaina päivinä ja kaikkina päivinä siltä väliltä.

Kaste on yhteinen kaikille kristityille

Kastejumalanpalveluksessa ei käy ilmi, missä kristillisessä tunnustuskunnassa kaste tapahtuu. Kaste tapahtuu kaikissa kirkoissa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Se, joka kastetaan, on osa maailmanlaajaa kirkkoa. Kun kastejumalanpalvelus toimitetaan Ruotsin kirkon järjestyksen mukaan, kastetusta tulee silloin Ruotsin kirkon ja paikallisseurakunnan jäsen. 

Kaste ja opetus kuuluvat yhteen

Jeesus antoi meille tehtäväksi kastaa ja opettaa. Kaste ja opetus kuuluvat yhteen. Lapsikasteessa korostuu se, ettei kasteen tarkoituksena ole ensin suorittaa opinnäytettä, jonka palkintona on kaste. Mutta kun opimme kristinuskosta enemmän, saamme myös syvemmän kuvan kasteen sisällöstä. 

Kristinusko yhdistää meidät Jumalaan ja siinä yhteydessä eläminen antaa meille kokemusta ja ymmärrystä. Nämä puolestaan johtavat meitä tekoihin, ja näin antavat meille yhteyden toisiin ihmisiin, niin edesmenneisiin kuin tällä hetkellä eläviin. Uskossa kasvaminen on kaikkien kristittyjen yhteinen tehtävä. Kasvamme uskossa läpi elämän. Kasteen kautta tulemme osaksi tiettyä perinnettä. Liitymme pitkään ketjuun, jossa monet ihmiset ennen meitä ovat lukeneet tekstejä, pohtineet niitä ja tehneet löytöjä. 

Kastettuina otamme vastaan kirkon perinteen ja annamme siihen oman osuutemme. Siksi on tärkeää, että seurakunta tarjoaa mahdollisuuksia keskusteluun – tilanteita, joissa voimme tuoda esiin omat uskonnäkemyksemme sekä kokemuksemme Jumalasta, joka kantaa ja antaa voimaa.

Yhdessä olemme kirkko

Kasteen kautta tulemme osaksi kristillistä kirkkoa. Kirkko kuvataan Kristuksen ruumiiksi.  Se koostuu monista eri osista, mutta on kuitenkin yksi kokonaisuus, Roomalaiskirje 12:4–8: 

”Onhan meilläkin yhdessä ruumiissa monta jäsentä, joilla on eri tehtävät. Samoin me olemme Kristuksen yhteydessä yksi ruumis ja samalla toistemme jäseniä. Meillä on jokaisella oma erityinen lahjamme sen mukaan, mitä Jumala on meille armollisesti suonut. Joku on saanut profetoimisen lahjan ja käyttää sitä uskomme mukaisesti. Palvelija on saanut palvelutehtävän, opettaja opetustehtävän. Jollakulla on lahja ohjata toisia, ja niin hän ohjaa. Antajan on annettava pyyteettömästi, johtajan johdettava tarmokkaasti ja auttajan autettava iloisin mielin.” (UT2020 käännöksen mukaan)

Kuva yhdestä ruumiista on vahva yhteyden ilmaisu. Kasteen kautta kuulumme samaan ruumiiseen toisten kanssa. Emme ole valinneet toisiamme. Jeesus on antanut meille käskyn rakastaa myös niitä, joita me emme ole valinneet yhteyteemme. Jeesus kehottaa meitä rakastamaan myös niitä, joista emme pidä. 

Älä pelkää. Minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Kun kuljet vesien halki, minä olen sinun kanssasi.

Jesaja 43:1-2

Tämä vuoksi kristittyjen yhteys eroaa monista muista yhteyksistä ja organisaatioista. Meillä on tavoite korkealla eikä sitä ole helppo elää todeksi. Tavoitetta emme kuitenkaan voi koskaan ohittaa tai lopettaa kulkemasta sitä kohti. Rajoja ylittävinä yhteisöinä kirkot ovat tärkeä osa yhteiskuntaa, joka tarvitsee myös rajoja ylittävää yhteyttä huolimatta kaikista eroista. 

Yhteys jossa voimme elää

Kaste antaa armon, voiman ja tehtävän. Jumalan armo kuvaa Jumalan kykyä muuttaa se mitä ei voi muuttaa – sytyttää kynttilä pimeyteen, avata suljettu ovi, nostaa pois olkapäiltämme painolastit. Armo ei ole kuitenkaan mikään tavallinen vakuutus, joka lupaa korvauksen vahingon tapahduttua. Armo on pikemminkin vakuutus siitä, ettei Jumala luovu yhdestäkään meistä. Siksi sinä voit aina palata kasteeseesi ja hakea siitä voimaa jokaiseen elinpäivääsi. Kaste voi houkutella sinusta esiin parhaat puolesi. Kaste kantaa sinua silloin, kun sinulla on kaikkein vaikeinta.

Kerrotaan, että Martti Luther kirjoitti ”Olen kastettu”, kun hän oli epätoivoinen. Jotta kaste voisi merkitä meille jotakin, täytyy sen jollakin tavalla olla osa todellisuuttamme. Ehkä sait kastelahjaksi kaulaketjun, jota joskus pidät kaulassasi. Jumalanpalveluksessa sinua muistutetaan kasteesta eri tavoin eikä vähiten silloin, kun saat jumalanpalveluksessa kutsun ehtoolliselle. Kasteen kautta kuulumme Kristuksen yhteyteen ja saamme elää hänen yhteydessään. Ehtoollinen pitää meidät kiinni Jeesuksen yhteydessä. Tämä yhteys vahvistuu joka kerta, kun otamme vastaan ehtoollisen leivän ja viinin.  

Yhteys josta ponnistaa eteenpäin

Kastettuina kuulumme kirkkoon, mutta tarkoituksena ei ole, että jäisimme kirkon seinien sisäpuolelle. Kaste sisältää ”lähettämisen”. Meidät lähetetään tekemään hyvää maailmassa ja tekemään hyvää lähimmäistemme hyväksi. Kaikkien kastettujen panos on tärkeä. Tehtäväämme kuuluvat kaikki ihmiset, joita elämämme aikana tapaamme. Kastettuina meidän on kyvyillämme rakennettava hyvää yhteiskuntaa. Kaikki, maailmassa on osa Jumalan maailmaa.

Kertomukset kertovat meistä

Kaste käsittää koko elämän, sellaisen, jonka me kaikki tunnistamme. Elämään kuuluu kiitollisuutta ja olemassaolon iloa. Siihen kuuluu kaipuuta ja kysymyksiä sekä velkaa ja painolasteja, joista haluamme pois. Kaiken tämän voimme jättää Jumalan syliin. Jeesuksessa me näemme Jumalan, jonka kohtasimme kasteessa. Usko on yhteys. Kristillinen usko pitää sisällään erityisen yhteyden Jeesukseen.

Kertomukset Jeesuksesta voivat avautua meille. Ne voivat tuntua kuin kohtaisimme hänet henkilökohtaisesti. Kristillisessä seurakunnassa emme ainoastaan kuule kerrottavan hänestä, vaan olemme itse myös mukana kertomuksissa. Se, mitä Jeesus sanoi ja teki, ei kohdistu ainoastaan Raamatun ihmisiin, vaan yhtä paljon myös meihin. Siksi on tärkeää yhdessä keskustella Raamatun teksteistä. Mitä ne kertovat meille? Saammeko niistä ohjausta tai lohdutusta? Millä tavalla tekstit haastavat meitä? 

Kasteen merkitys

Kasteen merkitys voidaan ilmaista monella eri tapaa. Eri aikakausina se on sanottu eri tavalla. Katekismuksessa Martti Luther kirjoittaa syntien anteeksiantamisesta, kuoleman ja paholaisen voittamisesta sekä saadusta pyhyydestä. Tänään me kuvaamme elämän ja kasteen dramatiikkaa toisella tavalla: elämällä on tarkoitus, kenenkään elämä ei ole tarkoitukseton, saamme lahjaksi yhteyden eikä se perustu suoritukselle, rakkaus voittaa kaiken ja luottamus pätee niin elämässä kuin kuolemassa.

Siunaus - elämää palveleva virta

Kasteeseen kuuluu siunaus. Jumala näkee meidät ja rakastaa meitä. Jumala kääntää kasvonsa meidän puoleemme, kun joudumme inhimillisen yhteyden ulkopuolelle tai kun meidän on vaikea katsoa itseämme peiliin. 

Meidän tehtävänämme on viedä siunausta eteenpäin. Siunaus ei lepää, se on kuin elämää palveleva virta.

Voit lukea lisää kasteesta piispainkirjeestä Leva i dopet.

En kvinna och två små barn står tillsammans med en kvinnlig präst vid en dopfunt.
Foto: Eklund